Rahvusvaheline koostöö

Karin Kuller | Kaire Kesküla | 04.12.2019 | 10:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontroll lähtub välissuhtlemisel Eesti riigi huvidest ja välispoliitilistest eesmärkidest. Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi kõrgeima auditiasutusena tegutseb Riigikontroll nii Eesti kui ka Euroopa maksumaksjate huvides. Töös juhindutakse Eesti ja ELi õigusaktidest ning rahvusvahelistest auditi-, raamatupidamis- ja aruandlusstandarditest (eelkõige kõrgeimate auditiasutuste rahvusvahelise organisatsiooni (INTOSAI) standarditest). Rahvusvahelise koostöö, sealhulgas koordineeritud ja paralleelauditite, töörühmades osalemise, koolituste jms eesmärk on vahetada infot ja kogemusi, et omandada parim praktika ja rakendada seda.

Riigikontrolli välissuhtlus toimub peamiselt kolmes organisatsioonis:

  • INTOSAI on ülemaailmne kõrgeimaid auditiasutusi ühendav organisatsioon. Riigikontroll on INTOSAI liige alates aastast 1992.
  • Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon ehk EUROSAI on INTOSAI piirkondlik organisatsoon. Riigikontroll on selle liige alates aastast 1993.
  • Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Liidu kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomitee täieõiguslik liige on Riigikontroll alates Euroopa Liiduga liitumisest aastal 2004.

 

  • Postitatud: 04.12.2019 10:00
  • Viimane muudatus: 25.01.2021 14:59
  • Viimane ülevaatus: 25.01.2021 14:59