Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Liidu riikide riigikontrollide juhtide kontaktkomitee

23.10.2014 | 15:09

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Kontaktkomiteesse kuuluvad ELi liikmesriikide kõrgeimate auditiasutuste (riigikontrollide) juhid ja Euroopa Kontrollikoja (European Court of Auditors) president. Kontaktkomitee on sõltumatu ja mittepoliitiline komitee, mis tuleb kokku igal aastal.

Kontaktkomitee on riigikontrollide juhtide koostööfoorum, kus arutatakse ühist huvi pakkuvaid küsimusi. Liikmesriikide riigikontrollide ja Euroopa Kontrollikoja koostöö ei ole vaid juriidiline kohustus, pigem praktiline vajadus, kuna liikmesriikide ametiasutused on üha tihedamalt omavahel seotud. ELi eelarve juhtimine on suuresti saanud liikmes- ja abisaajariikide ametkondade ülesandeks, mistõttu on neil riikidel ELi raha auditeerimisel üha kesksem roll. Selle tulemusel loodi asutamislepinguga juriidiline alus, et kontrollikoda ja liikmesriikide riigikontrollid või muud pädevad auditiasutused saaks teha koostööd, säilitades seejuures oma sõltumatuse. Liikmesriikide riigikontrollid annavad kontrollikoja audiitoritele kohapeal vajaduse korral praktilist ja logistilist abi, samuti teadmisi auditeeritava valdkonna kohta.

  • Postitatud: 23.10.2014 15:09
  • Viimane muudatus: 23.10.2014 15:09
  • Viimane ülevaatus: 23.10.2014 15:09

Veel uudiseid