Rahvusvaheline koostöö

Tuuli Rasso | Karin Kuller | 8.12.2016 | 10:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Riigikontroll lähtub välissuhtlemisel Eesti riigi huvidest ja välispoliitilistest eesmärkidest. Euroopa Liidu (EL) liikmesriigi kõrgeima auditiasutusena tegutseb Riigikontroll nii Eesti kui ka Euroopa maksumaksjate huvides. Töös juhindutakse Eesti ja ELi õigusaktidest ning rahvusvahelistest auditi-, raamatupidamis- ja aruandlusstandarditest (eelkõige kõrgeimate auditiasutuste rahvusvahelise organisatsiooni (INTOSAI) standarditest). Rahvusvahelise koostöö, sealhulgas koordineeritud ja paralleelauditite, töörühmades osalemise, koolituste jms eesmärk on vahetada infot ja kogemusi, et omandada parim praktika ja rakendada seda.

Riigikontrolli välisuhtlus toimub peamiselt kolmes koostöövaldkonnas:

  • INTOSAI, mis on ülemaailmne kõrgeimaid auditiasutusi ühendav organisatsioon. Riigikontroll on INTOSAI liige alates aastast 1992.
  • EUROSAI, mis on INTOSAI regionaalne organisatsoon. Riigikontroll on liige alates aastast 1993.
  • Euroopa Kontrollikoja ja Euroopa Liidu kõrgeimate auditiasutuste juhtide kontaktkomitee (edaspidi ka kontaktkomitee), mille täieõiguslik liige on Riigikontroll alates Euroopa Liiduga liitumisest aastal 2004.
  • Postitatud: 8.12.2016 10:00
  • Viimane muudatus: 17.05.2018 14:38
  • Viimane ülevaatus: 17.05.2018 14:38