Eestis on töövisiidil Hiina riigikontrolli delegatsioon

Toomas Mattson | 15.07.2019 | 09:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 15. juuli 2019 – Eestis on töövisiidil Hiina Rahvavabariigi kõrgeima auditiasutuse delegatsioon, mida juhib peainspektor ja aseriigikontrolör proua Song Yijia.

Kohtumisel riigikontrolör Janar Holmiga vahetatakse mõtteid vastastikust huvi pakkuvate küsimuste ja koostöövõimaluste üle. Külastuse fookuses on suurandmete kasutamine auditeerimisel ja audiitorite eetika. Muu hulgas arutatakse, kuidas saavad kõrgeimad auditiasutused anda oma jõukohase panuse digiühiskonna arengusse. Samuti käsitletakse keskkonnaauditite teemat, sest 2014. aastast on Eesti riigikontroll juhtinud Euroopa kõrgeimate auditiasutuste ühenduse EUROSAI keskkonnaauditi töörühma.

Eesti riigikontroll on ÜRO egiidi all töötava kõrgeimate auditiasutuste rahvusvahelise organisatsiooni INTOSAI keskkonnaauditi töörühmas teinud aasatel 2007–2013 Hiina riigikontrolliga konstruktiivselt koostööd keskkonnavaldkonna auditeerimise ja sellekohase metoodika vallas. Hiina Rahvavabariigi riigikontroll oli toona töörühma juhtkomitee liige ja Aasia regiooni ühenduse ASOSAI keskkonnaauditi töörühma juht.

Hiina riigikontrolli delegatsioon kohtub Eestis ka Riigikogu välisasjade komisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoniga. Külastatakse ka e-Eesti esitluskeskust.

Hiina delegatsioon külastas enne Eestisse saabumist Soome ning Poola riigikontrolli.

 

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee

  • Postitatud: 15.07.2019 09:00
  • Viimane muudatus: 12.07.2019 17:09
  • Viimane ülevaatus: 12.07.2019 17:09

Veel uudiseid