Riigikontrolör Alar Karis pidas Euroopa kontrollikojas avaliku sektori auditi alase teadustöö auhinna üleandmisel kõne

Helerin Kõrvemaa | 01.06.2017 | 14:45

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

LUXEMBOURG, 31. mai 2017 – Riigikontrolör Alar Karis osales Luxembourgis Euroopa kontrollikojas (ECA) toimunud tseremoonial, kus anti üle auhind avaliku sektori auditi alase teadustöö eest, ja pidas kõne, kus käsitles avaliku sektori auditeerimise arengut Euroopas.

Auhinna võitis Andreas Glöckner Saksamaalt oma tööga „Conceptual foundation of public sector accrual accounting – conflicts of interests, objectives and principles derived“ („Avaliku sektori tekkepõhise raamatupidamisarvestuse kontseptuaalne alus – huvide, eesmärkide ja tuletatud põhimõtete konfliktid“). Võidutöö kokkuvõttega saab tutvuda http://www.eca.europa.eu/Documents/Abstrakt-Dr-Gloeckner.pdf.

Konkursi žüriisse kuulusid Malta keskpanga juhataja ja endine ECA liige Josef Bonnici, Lorraine’i ülikooli dotsent Mathieu Floquet ja riigikontrolör Alar Karis. Žürii liikmed märkisid auhinda üle andes, et Andreas Glöckneri ambitsioonikas uurimistöö oli väga asjakohane, pidades silmas avaliku sektori raamatupidamise jätkuvat ühtlustamist kogu Euroopas. Euroopa kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne lausus võitjale medalit ja tunnistust üle andes, et võitnud töös on uuritud avaliku sektori tekkepõhist arvestust, mis on ECA-le väga oluline teema. Endine ECA president ja praegune Portugali kõrgeima auditiasutuse president Vitor Caldeira, kes on auhinna asutaja, ja riigikontrolör Alar Karis esinesid tseremoonial kõnega teemal „Avaliku sektori auditeerimine Euroopas – praegused trendid ja perspektiivid“.

Alar Karis rõhutas, et auditiasutused peavad suutma muutuva maailmaga kaasas käia ja anda oma tööga uutes oludes infot, mida riigid ja ühiskonnad probleemidega toimetutulekuks vajavad.

Euroopa kontrollikoja avaliku sektori auditi alase teadustöö konkurss toimus juba neljandat korda ja oli seekord pühendatud kontrollikoja endise liikme Henrik Otbo mälestusele. Otbo andis endise Taani riigikontrolörina INTOSAI standardite töörühma juhtides ning edasi kontrollikoja liikmena suure panuse auditistandardite väljatöötamisse nii riikide kui ka Euroopa Liidu tasandil.

Teave Euroopa kontrollikoja järgmise auhinnakonkursi kohta avaldatakse ECA kodulehel ja seda infot jagatakse ka sotsiaalmeedias.

 

Helerin Kõrvemaa
Konsultant
Riigikontroll
Tel +372 640 0704
Mob +372 5344 3704
[email protected]
www.riigikontroll.ee

 

  • Postitatud: 01.06.2017 14:45
  • Viimane muudatus: 05.06.2017 16:40
  • Viimane ülevaatus: 05.06.2017 16:40

Eesti riigikontrolör Alar Karis, Malta keskpanga juhataja ja endine Euroopa kontrollikoja liige Josef Bonnici, Euroopa kontrollikoja teadustöö auhinna võitja Andreas Glöckner, kontrollikoja liige Bettina Jakobsen ja kontrollikoja president Klaus-Heiner Lehne.

Euroopa kontrollikoda

Lisamaterjalid

Välislinke

Dokumendid

Veel uudiseid