Balti riikide, Poola ja Soome riigikontrolli esindajad peavad Tallinnas nõu Rail Balticu teemal

Toomas Mattson | 25.01.2017 | 09:44

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 25. jaanuar 2017 – Riigikontrollis toimub 26. ja 27. jaanuaril 2017 Rail Balticu projekti teemal töökohtumine, kus osalevad esindajad Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome kõrgeimatest auditiasutustest.

Tegu on juba kolmanda Balti riikide riigikontrollide esindajate töökohtumisega Rail Balticu asjus. Kavas on arutada projekti praegust seisu ning tutvuda Hollandi ja Briti kolleegide kogemustega raudteeprojektide auditeerimise vallas. Balti riikide riigikontrollide esindajad arutavad võimaliku koostööauditiga seonduvat. Soome ning Poola riigikontroll on avaldanud soovi olla kaasatud Balti riikide riigikontrollide koostööprojekti infovälja.

Taustaks
Vastavalt 20. oktoobril 2016 Eesti, Läti ja Leedu riigikontrolöri sõlmitud ühiskavatsuste memorandumile valmistuvad kolme riigi kõrgeimad auditiasutused Rail Balticu projekti võimaliku piiriülese auditeerimise korraldamiseks. Memorandum on jätkuks Eesti riigikontrolöri Alar Karise üleskutsele, mille ta saatis 2014. aastal oma Läti ning Leedu kolleegile, rõhutades, et Rail Balticu projekti välise auditeerimise koordineerimine tuleks kindlustada kohe projekti algusest peale.

Riigikontrollide koostöö esmane eesmärk on sõltumatu kõrvalpilguga seirata projekti kulgu, koondada projektist terviklik info ning tuua esile riskid, et aidata parandada Rail Balticu projektiga seotud otsuste kvaliteeti nii Tallinnas, Riias kui ka Vilniuses.

Toomas Mattson
Kommunikatsioonijuht
+372 640 0777
+372 513 4900
[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll

  • Postitatud: 25.01.2017 09:44
  • Viimane muudatus: 25.01.2017 09:44
  • Viimane ülevaatus: 25.01.2017 09:44

Veel uudiseid