EUROSAI keskkonnaauditi (WGEA) töörühm pidas koosoleku Vilniuses

Toomas Mattson | 10.10.2014 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 10. oktoober 2014 – Eesti Riigikontrolli korraldamisel ja Leedu riigikontrolli võõrustamisel toimus 5.–9. oktoobrini Vilniuses EUROSAI keskkonnaauditi töörühma 12. aastakoosolek, mis oli esimene koosolek töörühma uue juhi eesistumisel.

Koosolekule eelnes ühepäevane koolitus teemal „Infrastruktuuri keskkonnamõjude auditeerimine“, mille viis läbi Eesti Riigikontroll (auditijuht Kaire Kuldpere, vanemaudiitor Matis Mägi ja välissuhete teenistuse ning EUROSA WGEA sekretariaadi juhataja Tuuli Rasso) koostöös Suurbritannia riigikontrolli esindajaga ning kus anti ülevaade tehtud auditite olulisematest õppetundidest ja kasutatud metoodikatest. Aastakoosolekule järgnes töörühma juhtkomitee koosolek.

Koosoleku avas riigikontrolör Alar Karis EUROSAI WGEA uue eesistujana. Põhiteemadeks olid bioloogilise mitmekesisuse auditeerimine ning uuringuandmete kasutamine keskkonnaauditites. Bioloogilise mitmekesisuse arutelul olid peakõnelejateks Nicolas Bertrand UNEPist ning Žymantas Morkvėnas Balti Keskkonnafoorumist Leedus. Bertrand rääkis biomitmekesisuse tähtsusest ja majanduslikust väärtusest ning tutvustas selleteemalisi uuringuid.  Morkvėnas keskendus looduskaitsemehhanismidele ja nende elluviimisele Euroopas.

Eesti Riigikontrolli esindas Matis Mägi, rääkides poollooduslike koosluste majandamise ja kaitsmise raskustest.

Uuringuandmete kasutamise arutelul olid peakõnelejateks Natalija Bryžachina Leedu riigikontrollist ning Age Poom Tartu Ülikoolist. Bryžachina andis ülevaate uuringute ja küsitluste kasutamise põhitõdedest ning suurematest ohtudest, Poom aga tutvustas alternatiivse uuringumeetodina mobiilset positsioneerimist ning selle kasutamise võimalusi auditites. Audiitor Alar Jürgenson ettekande kogemustest ekspertide kasutamisel keskkonnaauditites ja EUROSAI WGEA sekretariaadi nõunik Krislin Kivi rääkis Riigikontrolli kogemusest andmete kogumisel küsitluste abil. Audiitor Kaire Kesküla juhtis üht kolmest paralleelsessioonist. Koosoleku kolmas päev oli pühendatud töörühma tehtule ja edasisele arengule, koostööle auditite vallas ning keskkonnaaudiitorite võrgustiku tugevdamisele. Tuuli Rasso tegi ettekande EUROSAI WGEA töörühma viimastest tegevustest ning tulevikusuundadest, tutvustas uut strateegiat aastateks 2015–2017 ning uut juhtkomiteed. Krislin Kivi tutvustas osalejatele töörühma liikmetele saadetud igaaastase küsitluse tulemusi.

Toomas Mattson
Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistuse juhataja
+372 640 0777
+372 513 4900

[email protected]
[email protected]
www.riigikontroll.ee
www.facebook.com/riigikontroll
www.twitter.com/riigikontroll

  • Postitatud: 10.10.2014 00:00
  • Viimane muudatus: 14.04.2016 14:52
  • Viimane ülevaatus: 14.04.2016 14:52

Veel uudiseid