Riigikontrolör osales INTOSAI kongressil

31.10.2001 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 31. oktoober 2001 - Eelmiselt nädalal Koreas Söulis toimunud kõrgeimate kontrolliasutuste rahvusvahelise organisatsiooni INTOSAI XVII kongressi üheks põhiteemaks oli riigikontrollide osa valitsusreformide planeerimisel ja elluviimisel.

Riigikontrolör Juhan Parts peab oluliseks ülevaate saamist teiste riikide viimase 10-20 aasta nii õnnestunud kui ka ebaõnnestunud katsetest muuta eri meetoditega riiki tegusamaks. Juhan Parts märkis: "Leidis kinnitust tõsiasi, et Riigikontrolli-taolised institutsioonid peavad võtma endale julguse innustada valitsussektorit muutusteks ning olema sealjuures ka ise eeskujuks avaliku halduse hea praktika rakendamisel."

Maailma 178 kõrgeimat kontrolliasutust ühendava organisatsiooni tippkohtumisel arutati ühe teemana ka majandusregulaatorite auditeerimise suuniseid, mis peaksid aitama riigile oluliste tururegulaatorite - inspektsioonide - tegevust paremini auditeerida.

Täiendati ka mitmeid auditistandardeid ning arutati rahvusvaheliste organisatsioonide auditeerimist. Kõne all oli avaliku ja erasektori rahade kasutamine avaliku sektori infrastruktuuris ning erasektorilt avalike teenuste ostmise hea praktika. Samuti arutleti, kuidas võimalikult tulemuslikult hinnata valitsusprogrammide ja tegevuskavade elluviimist ning täpsustati riigivõla auditeerimise metoodikat.

Keskkonnaauditi töörühma aruandes olid peamise tähelepanu all säästva arengu probleemide käsitlemine nii keskkonnalaste kui ka muude audite käigus.

Kongressil olid kõne all ka infotehnoloogia kasutamise auditeerimisele esitatavad väljakutsed seoses arvutivõimaluste arenguga ning see, kuidas ka oma töös paremini tarkvara kasutada.

Auditistandardite rakendamisega seoses esitleti esimest korda tulemusauditi juhiste projekti, mis pärast kinnitamist aitab senisest enam ühtlustada sellealast praktikat üle maailma ning tagada auditite ühtlast kvaliteeti.

Peamiselt Vene Kontrollikoja esimehe Sergei Stepashini, aga ka USA ja Suurbitannia eestvedamisel otsustati INTOSAI-s selgitada riigikontrollide võimalusi toetada valitsuste võitlust rahvusvahelise rahapesuga.

Riigikontrolör Juhan Parts osales kongressi käigus ka Korea presidendi Kim Dae-Jungi vastuvõtul.

INTOSAI kongress toimub iga kolme aasta tagant. Järgmine kongress peetakse 2004. aastal Ungaris.

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 31.10.2001 00:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 20:16
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 20:16

Veel uudiseid