Riigikontrolör osaleb EL kandidaatriikide riigikontrolöride ja Euroopa Kontrollikoja presidendi kohtumisel

05.12.2000 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 5. detsember 2000 - Sofias toimub 7.-8. detsembril Kesk- ja Ida-Euroopa riikide, Küprose ning Malta kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja juhtide kohtumine. Sellest võtab osa ka Eesti riigikontrolör Juhan Parts.

Kohtumisel arutatakse eelmisel riigikontrolöride kohtumisel Prahas vastuvõetud suuniste ja nõuete täitmist. Suuniste eesmärk on leida lahendusi EL liitumise ettevalmistustes ilmnenud ühistele probleemidele, vahetada teavet ja kogemusi, arendada koostöövõimet kontrollitegevuses jne. Kuna nõuete täitmise jälgimiseks moodustatud töörühma juhib Eesti Riigikontroll koos Sloveenia Riigikontrolliga, siis on üks kohtumise peaettekandjaid riigikontrolör Juhan Parts.

Sofias on kavas täpsustada vastuvõetud suuniste edasist rakendamist. Senine Eesti ja Sloveenia Riigikontrolli ühiselt juhitud töörühm lõpetab tegevuse ja nõuete edasist täitmist hakatakse jälgima kõrgeimate kontrolliasutuste esindajate kohtumistel. Iga kontrolliasutuse esitatud kontaktametnikud peavad nõuete täitmise kohta andma järgmise aasta kohtumiseks ettekande.

Kohtumisel moodustatakse kaks uut töörühma, mis mõlemad peavad kaasa aitama auditite kvaliteedi tõstmisele. Esimene töögrupp hakkab tegelema auditikäsiraamatute väljatöötamise ja rakendamisega ning teise töögrupi ülesandeks on algatada pilootauditeid ja auditialast koolitust.

Sel aastal toimuv kohtumine on viies. Euroopa Liidu kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja juhtide nõupidamine toimus esimest korda 1993. aastal.


Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 05.12.2000 00:00
  • Viimane muudatus: 15.10.2015 21:36
  • Viimane ülevaatus: 15.10.2015 21:36

Veel uudiseid