Eesti Riigikontroll asub juhtima Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kontrolliasutuste koostööd

Sven Soiver | 28.10.1999 | 00:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 28. oktoober 1999 - Esmaspäeval ja teisipäeval Prahas toimunud Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja juhtide kohtumisel valiti Eesti Riigikontroll järgmise aasta kohtumiseks materjale ettevalmistava töögrupi juhiks.

Nimetamine töögrupi juhiks tähendab Eesti Riigikontrolli saavutuste tunnustamist. Nimetamisega anti positiivne hinnang Riigikontrolli tegevusele ja peeti Eesti kogemusi sobivaks teiste Riigikontrollide nõustamiseks. Lisaks Eestile juhib töögruppi Sloveenia.

Töögrupi ülesandeks on jälgida nõupidamisel vastuvõetud soovituste täitmist ja koordineerida kogemuste vahetamist erinevate nõudmiste täitmisel.

Riigikontrolör Juhan Partsi sõnul annavad Prahas vastuvõetud soovitused suuniseid kaasaegse auditiorganisatsiooni loomiseks ja neid puudutava seadusandluse edasiarendamiseks. Nimetatud nõuete täitmine on Partsi sõnul Euroopa Liiduga liitumiskõnelustel olulise tähtsusega. Samuti annavad nad Riigikontrollidele suuniseid, kuidas kõrgeim kontrolliorgan peaks käituma EL-ga ühinemise kontekstis.

Kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide resolutsioon annab soovitusi kontrolliasutustele Euroopa Liiduga liitumise ettevalmistamiseks, arendamaks neist nüüdisaegsed ja Euroopa Liidu nõuetele ning rahvusvahelistele standarditele vastavad institutsioonid.

Soovitustes deklareeritakse, et Riigikontroll peaks auditeerima nii seda, kas Eesti ja EL vahendite kasutamine on kooskõlas seaduste ja EL nõuetega, kui ka seda, millised on tegelikud tulemused ja hindama, kas raha on kulutatud säästllikult, tõhusalt ja mõjusalt.

Riigikontrolli tegevus peab eelkõige aitama luua ja täiustada süsteeme, mis peavad tagama avalike vahendite seadusliku ja tulemusliku kasutamise. Tulemusi peab saama avaldada vabalt ja piiranguteta, seejuures nii parlamendile, kontrollitavale kui avalikkusele.

Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja juhtide nõupidamine leiab aset igal aastal alates 1996. aastast. Järgmine kohtumine toimub 2000. aasta detsembris Sofias ning sellel on kavas arutada Praha kohtumisel vastuvõetud soovituste täitmist.

 

 

Sven Soiver
Riigikontrolli pressiesindaja
Tel: 640 0787
GSM: 53 414464
E-post: [email protected]

  • Postitatud: 28.10.1999 00:00
  • Viimane muudatus: 16.10.2015 08:52
  • Viimane ülevaatus: 16.10.2015 08:52

Veel uudiseid