Riigikontroll korraldab Euroopa kõrgemate auditiasutuste tehisintellekti teemalise veebiseminari

Priit Simson | 11.05.2021 | 08:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

TALLINN, 11. mai 2021 – Riigikontroll korraldab täna Euroopa kõrgemate auditiasutuste ühenduse (EUROSAI) tehisintellekti teemalise veebiseminari, kus arutatakse, kuidas tehisintellekt on auditeerimist mõjutamas praegu ning ka tulevikus.

Seminaril on kavas mitmed ettekanded Euroopa kõrgeimate kontrolliasutuste kogemustest tehisintellekti kasutamisel või auditeerimisel ning päevakavas on ka külalisettekanded Euroopa Komisjoni, Riigikantselei, Haigekassa ja Araabia Ühendemiraatide kõrgeima kontrolliasutuse esindajatelt. Riigikontrolör Janar Holm, kes on ka ühtlasi infotehnoloogia töörühma eesistuja, esineb avakõnega.

Veebiseminaril toimuvad ka töötoad, kus arutatakse selle üle, kuidas on võimalik kasutada tehisintellekti abi auditeerimisel ja kuidas mõjutaks tehisintellekti laialdasem kasutuselevõtt omakorda auditite läbiviimist. Paneelarutelu käigus, mida juhib Riigikontrolli infotehnoloogia valdkonna auditijuht Toomas Viira, käsitletakse teemat, kuidas kontrolliasutuste tööd ja audiitori kutset tehisintellekti arengute plaanis laiemalt mõtestada. Veebiseminari juhatab EUROSAI IT töörühma sekretariaadi juht Alvar Nõuakas ning sekretariaadi tegevuste ülevaate-ettekande teeb nõunik Reelika Ermel.

Riigikontroll korraldab Euroopa kõrgemate auditiorganisatsioonide ühenduse infotehnoloogia töörühma veebiseminari temaatilise eriüritusena lisaks tavapärasele aastakoosolekule. Veebiseminaril osaleb kokku üle 300 külalise enam kui 50 riigist, nii Euroopa piirkonna kui ka üleilmse kõrgeimate kontrolliasutuste katusorganisatsiooni INTOSAI liikmeteks olevatest asutustest. Riigikontroll on IT töörühma eesistuja alates 2020. aasta suvest.

Seminari päevakava on leitav siin: https://eurosai-it.org/images/public-documents/meetings/2021_e_Seminar/ITWG_e_Seminar_2021_Agenda_07_05_2021.pdf  

Taustaks
EUROSAI infotehnoloogia töörühm ITWG on loodud 2002. aastal, et Euroopa kõrgeimad auditiasutused saaksid vahetada infotehnoloogia-alaseid kogemusi ning ergutada valdkonna ühistegevust. Töörühma liikmed on 41 riigi kõrgeimad auditiasutused ning peamised tegevussuunad on e-valitsemine, IT-auditeerimise standardiseerimine, asutuste enesehindamine IT-valdkonnas ning koostööauditid.

 

Priit Simson 
Riigikontrolli kommunikatsioonijuht 
+372 640 0102 
+372 5615 0280 
[email protected] 
[email protected]

  • Postitatud: 11.05.2021 08:00
  • Viimane muudatus: 11.05.2021 14:15
  • Viimane ülevaatus: 11.05.2021 14:15

Lisamaterjalid

Välislinke

Veel uudiseid