INTOSAI

Tuuli Rasso | Karin Kuller | 4.12.2019 | 10:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Kõrgeimate Auditiasutuste Rahvusvahelisse Organisatsiooni (International Organisation of Supreme Audit Institutions) kuulub 194 täisliiget (riikide kõrgeimad auditiasutused, Euroopa Kontrollikoda) ja 5 assotsieerunud liiget. Organisatsiooni moodustasid 34 riigi kõrgeima auditiasutuse esindajad 1953. aastal Kuubal toimunud esimesel kongressil.

INTOSAI on sõltumatu mittepoliitiline valitsusväline organisatsioon, mis on loodud alalise institutsioonina, et vahetada auditi valdkonnas ideid ja kogemusi maailma kõrgeimate auditiasutuste vahel. Organisatsioonil on konsultatiivstaatus ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogus. INTOSAI moto on „Experientia mutua omnibus prodest“ („Üksteise kogemused tulevad kasuks kõigile“). INTOSAI peakorter asub Viinis, kus Austria riigikontrolli (Rechnungshof) baasil tegutseb organisatsiooni peasekretariaat. Ametlikud töökeeled on araabia, hispaania, inglise, prantsuse ja saksa keel.

INTOSAI struktuur
Kõrgeim organ on liikmete kongress, mis koguneb iga kolme aasta tagant. Vahepeal korraldab komisjonide ja töörühmade tööd juhatus. Peasekretariaat abistab juhatust ja komisjone nende ülesannete täitmisel ning korraldab praktilist tegevust. Peasekretariaati juhib INTOSAI peasekretärina Austria riigikontrolli president. Viinis tegutseb ka alaline rahandus- ja administratiivkomisjon ning INTOSAI strateegiadirektor.

Organisatsioonis tegutsevad järgmised piirkondlikud töörühmad:

 • OLACEFS (Ladina-Ameerika ja Kariibi Mere Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, moodustatud 1965);
 • AFROSAI (Aafrika Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1976);
 • ARABOSAI (Araabia Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1976);
 • ASOSAI (Aasia Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1978);
 • PASAI (Vaikse Ookeani Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1987);
 • CAROSAI (Kariibi Mere Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1988);
 • EUROSAI (Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1990).

INTOSAI kongress loob probleemide analüüsimiseks ja lahenduste otsimiseks komisjone ja töörühmasid. INTOSAI strateegilise plaani kohaselt on moodustatud järgmised alalised komisjonid:

 • auditistandardite komisjon (Professional Standards Committee – PCS),
 • institutsionaalse võimekuse arendamise komisjon (Capacity Building Committee – CBC),
 • teadmiste jagamise komisjon (Knowledge Sharing Committee – KSC) ning
 • rahandus- ja administratiivkomisjon (Policy, Finance and Administration Committee – PFAC).

INTOSAI komisjonid koordineerivad paljude allkomisjonide, töörühmade ja rakkerühmade tegevust kongressi seatud eesmärkide täitmisel. Auditistandardite komisjon on loonud kõrgeimate auditiasutuste rahvusvaheliste standardite kogumi (International Standards of Supreme Audit Institutions – ISSAI), mida pidevalt arendatakse.

INTOSAI juhtkomitee juures tegutsevad ka riigikontrollide võimekuse suurendamist toetav INTOSAI arenguinitsiatiiv (IDI) ja ajakiri International Journal of Government Auditing.

Riigikontroll on kuulunud INTOSAI liikmeskonda alates aastast 1992. Riigikontroll on INTOSAI keskkonnaauditi töörühma (Working Group on Environmental Auditing – WGEA) juhtkomitee liige ja institutsionaalse võimekuse arendamise komisjoni (Capacity Building Committee – CBC) kollegiaalhindamise (Peer Review) alamkomisjoni liige.

Riigikontroll kuulub ka INTOSAI kaevandustööstuste auditi töörühma (Working Group on Audit of Extractive Industries – WGEI) ning rahanduse moderniseerimise ja regulatiivse reformi töörühma (Working Group on Finacial Modernisation and Regulatory Reform – WGFMRR). INTOSAI suurandmete töörühmas (Working Group on Big Data – WGBD) osaleb Riigikontroll vaatlejana.

 • Postitatud: 4.12.2019 10:00
 • Viimane muudatus: 27.01.2020 20:01
 • Viimane ülevaatus: 27.01.2020 20:01

INTOSAI.org

Lisamaterjalid

Välislinke