INTOSAI

Tuuli Rasso | Karin Kuller | 28.03.2014 | 10:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Kõrgeimate Auditiasutuste Rahvusvahelisse Organisatsiooni (International Organisation of Supreme Audit Institutions – INTOSAI) kuuluvad 191 riigi kõrgeimad auditiasutused, Euroopa Kontrollikoda ja viis assotsieerunud liiget. Organisatsiooni moodustasid 34 riigi kõrgeima auditiasutuse esindajad 1953. aastal Kuubal toimunud esimesel kongressil.

INTOSAI on sõltumatu, mittepoliitiline valitsusväline organisatsioon, mis on loodud alalise institutsioonina, et vahetada ideid ja kogemusi välisauditi valdkonnas maailma kõrgeimate auditiasutuste vahel. Organisatsioonil on konsultatiivstaatus ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogus. INTOSAI moto on „Experientia mutua omnibus prodest“ („Üksteise kogemused tulevad kasuks kõigile“), ja peakorter asub Viinis, kus Austria riigikontrolli (Rechnungshof) baasil tegutseb organisatsiooni peasekretariaat. Ametlikud töökeeled on araabia, hispaania, inglise, prantsuse ja saksa keel.

INTOSAI struktuur
Kõrgeim organ on liikmete kongress, mis koguneb iga kolme aasta tagant. Kongressidevahelisel ajal korraldab komisjonide ja töörühmade tööd juhatus. Peasekretariaat abistab juhatust ja komisjone nende ülesannete täitmisel ning korraldab praktilist tegevust. Peasekretariaati juhib INTOSAI peasekretärina Austria riigikontrolli president. Viinis tegutseb ka alaline rahandus- ja administratiivkomisjon ning INTOSAI strateegiadirektor.

Organisatsioonis tegutsevad järgmised regionaalsed töörühmad:
OLACEFS (Ladina-Ameerika ja Kariibi Mere Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, moodustatud 1965)
AFROSAI (Aafrika Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1976)
ARABOSAI (Araabia Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1976)
ASOSAI (Aasia Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1978)
PASAI (Vaikse Ookeani Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1987)
CAROSAI (Kariibi Mere Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1988)
EUROSAI (Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon, 1990)

INTOSAI kongress loob probleemide analüüsimiseks ja lahenduste otsimiseks komisjone ja töörühmasid.
INTOSAI strateegilise plaani kohaselt on moodustatud järgmised alalised komisjonid:

  • auditistandardite komisjon (Professional Standards Committee – PCS),
  • institutsionaalse võimekuse arendamise komisjon (Capacity Building Committee – CBC),
  • teadmiste jagamise komisjon ning
  • rahandus- ja administratiivkomisjon.

INTOSAI auditistandardite komisjon on loonud kõrgeimate auditiasutuste rahvusvaheliste standardite kogumi (International Standards of Supreme Audit Institutions – ISSAI), mida pidevalt edasi arendatakse. Komisjonid koordineerivad paljude allkomisjonide, töörühmade ja rakkerühmade tegevust kongressi seatud eesmärkide täitmisel. Asjakohase komisjoni tegevusalasse kuuluvad ka INTOSAI arenguinitsiatiiv (IDI) ja ajakiri International Journal of Government Auditing.

Riigikontroll on kuulunud INTOSAI liikmeskonda alates aastast 1992. Riigikontroll on INTOSAI auditistandardite komisjoni liige ja selle finantsauditi alamkomisjoni ekspert ning institutsionaalse võimekuse arendamise komisjoni ja selle alamkomisjoni liige. Institutsionaalse võimekuse arendamise komisjon tegeleb eksperdihindamise (Peer Review) korraldamise küsimustega, et seeläbi kaasa aidata parima praktika edendamisele ja kvaliteedi tagamisele. Riigikontroll kuulub ka INTOSAI kaevandustööstuste auditi töörühma ja rahandusliku moderniseerimise ja regulatiivse reformi töörühma liikmeskonda.

Aastatel 2008–2013 juhtis Riigikontroll INTOSAI keskkonnaauditi töörühma (Working Group on Environmental Auditing – WGEA) ja selle juhtkomiteed. INTOSAI WGEA koondab endas üle 70 kõrgeima auditiasutuse kogu maailmast. Aastatel 2014–2016 on Riigikontroll INTOSAI WGEA juhtkomitee liige ning osaleb töörühma kahes projektis: juhib turupõhiste keskkonnakorraldusmeetmete ülevaate koostamist ja korraldab koostöös Indiaga INTOSAI WGEA keskkonnakoolitust (Global Training Facility). 

  • Postitatud: 28.03.2014 10:00
  • Viimane muudatus: 30.04.2014 14:31
  • Viimane ülevaatus: 30.04.2014 14:31

Lisamaterjalid

Välislinke