Mis on EUROSAI?

Tuuli Rasso | Karin Kuller | 4.12.2019 | 10:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon ehk EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) on üks INTOSAI seitsmest piirkondlikust töörühmast, mille moodustasid 30 Euroopa kõrgeimat auditiasutust 1990. aastal Madridis.

Praegu kuulub organisatsiooni 50 liiget, kes kogunevad iga kolme aasta tagant toimuval kongressil. EUROSAI viib oma eesmärke ellu juhatuse ja sekretariaadi ning komisjonide ja töörühmade kaudu. Alaline sekretariaat asub Madridis ja seda juhib EUROSAI peasekretärina Hispaania riigikontrolli president.

Organisatsiooni eesmärgid on põhikirja järgi järgmised: oma liikmete erialase koostöö edendamine; avaliku sektori raha auditeerimist käsitlevate õigusaktide, muude dokumentide ja teabe vahetamine; uuringute toetamine avaliku sektori rahanduse ja auditi vallas; koolitus; audititerminoloogia ühtlustamine. Organisatsiooni ametlikud keeled on inglise, hispaania, prantsuse, saksa ja vene keel.

Riigikontroll võeti EUROSAI liikmeks 1993. aastal. EUROSAI III kongressil mais 1996 valiti Eesti riigikontrolör Hindrek-Peeter Meri EUROSAI juhatuse liikmeks.

EUROSAI 2017.–2023. aasta strateegilises plaanis on sõnastatud kaks strateegilist eesmärki:

  • soodustada erialast koostööd, et muuta auditeid tõhusamaks, innovaatilisemaks ja mõjusamaks;
  • aidata kaasa kõrgeimate auditiasutuste organisatsioonide arendamisele, et soodustada kohanemist uute võimaluste ja väljakutsetega.

Riigikontroll on olnud EUROSAI keskkonnaauditi töörühma WGEA (Working Group on Environmental Auditing) liige alates selle asutamisest aastal 1999 ja aastatel 2007–2013 osales Riigikontroll töörühma juhtkomitees. 2014. aastast alates, kui toimus EUROSAI IX kongress, on Riigikontroll juhtinud EUROSAI keskkonnaauditi töörühma. Juhtimisperiood on üldjuhul 3 + 3 aastat. Riigikontroll on ka infotehnoloogia töörühma (Information Technology) ja selle e-valitsemisprojekti meeskonna liige.

  • Postitatud: 4.12.2019 10:00
  • Viimane muudatus: 27.01.2020 20:04
  • Viimane ülevaatus: 27.01.2020 20:04

Aastal 2020 tähistab Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon (EUROSAI) oma tegevuse 30 aastapäeva

EUROSAI.org

Lisamaterjalid

Välislinke