Mis on EUROSAI?

Tuuli Rasso | Karin Kuller | 25.02.2016 | 10:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Euroopa Kõrgeimate Auditiasutuste Organisatsioon EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions) on üks INTOSAI seitsmest regionaalsest töörühmast, mille moodustasid 30 Euroopa kõrgeimat auditiasutust 1990. aastal Madridis.

Käesoleval ajal kuulub organisatsiooni 50 liiget, kes kogunevad iga kolme aasta tagant toimuval kongressil. EUROSAI viib oma eesmärke ellu juhatuse ja sekretariaadi ning komisjonide ja töörühmade kaudu. Alaline sekretariaat asub Madridis ja seda juhib EUROSAI peasekretärina Hispaania riigikontrolli president. Organisatsioonil on põhikirja järgi järgmised eesmärgid: oma liikmete erialase koostöö edendamine, avaliku sektori raha auditeerimist käsitlevate õigusaktide, muude dokumentide ja teabe vahetamine, uuringute toetamine avaliku sektori rahanduse ja auditi vallas, koolitus, aga ka audititerminoloogia ühtlustamine. Organisatsiooni ametlikud keeled on inglise, hispaania, prantsuse, saksa ja vene keel.

Riigikontroll võeti EUROSAI liikmeks 1993. aastal. EUROSAI III kongressil mais 1996 valiti Eesti riigikontrolör Hindrek Meri kuueks aastaks EUROSAI juhatuse liikmeks. Aastatel 2011–2014 on Riigikontroll üks kahest EUROSAI audiitorist.

EUROSAI 2011–2017. aasta strateegilise plaani kohaselt on moodustatud nn eesmärgitoimkonnad (Goal Teams – GT), mis on sarnased INTOSAI töörühmadega, aga käsitlevad teemasid Euroopa kontekstist lähtuvalt. Toimkondi on neli:

GT1  võimekuse arendamise toimkond,

GT2  auditistandardite toimkond,

GT3  info- ja kogemustevahetuse toimkond ning

GT4  juhtimise korraldamise ja kommunikatsiooni toimkond.

Riigikontroll on GT1 ja GT3 liige ning osaleb GT2 töös kaasatud eksperdina.

Riigikontroll on olnud EUROSAI keskkonnaauditi töörühma (Working Group on Environmental Audititng – WGEA) liige alates selle asutamisest aastal 1999 ja aastatel 2007-2013 osales Riigikontroll töörühma juhtkomitees.

2014. aastast alates, kui toimus EUROSAI IX kongress, on Riigikontroll juhtinud EUROSAI keskkonnaauditi töörühma. Juhtimisperiood on üldjuhul 3 + 3 aastat. Riigikontroll on ka infotehnoloogia töörühma (Information Technology – IT) ja selle e-valitsemisprojekti meeskonna liige.

  • Postitatud: 25.02.2016 10:00
  • Viimane muudatus: 25.02.2016 11:07
  • Viimane ülevaatus: 25.02.2016 11:07

Lisamaterjalid

Välislinke