Riigi majandusaasta koondaruande audit

Sale Ajalik | 24.09.2020 | 11:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print

Riigikontrollile on riigieelarve seadusega pandud kohustus auditeerida riigi raamatupidamise aastaaruannet ning tehingute seaduslikkust. Riigi äriühinguid, sihtasutusi ja riigi tulundusasutust auditeerivad audiitortegevuse seaduse kohaselt audiitorettevõtjad.

Riigikontroll on määranud kindlaks riigi raamatupidamise aastaaruande seisukohalt olulised konsolideerimisgrupi üksused, kelle audiitoritele saadab Riigikontroll 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimise juhendi. Oluliste üksuste nimekiri on avalikustatud selle veebilehekülje parempoolses veerus. Sealtsamast leiab ka Riigikontrolli juhendi riigi valitseva mõju all oleva üksuse audiitorile 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks.

Audiitortegevuse seaduse järgi on riigi äriühingute ja sihtasutuste tehingute seaduslikkuse kontroll kohustuslik Riigikontrolli määratud ulatuses. 2020. aasta seaduslikkuse kontrollimist nõuab Riigikontroll üksustes, kelle nimekirja leiab parempoolsest veerust ning kelle audiitoritele saadetakse seaduslikkuse kontrollimise juhend. 2020. aastal sisaldab tehingute seaduslikkuse kontrollimine riigihangete seadusele vastavuse hindamist. Riigikontrolli juhendi riigi valitseva mõju all oleva üksuse audiitorile 2020. aasta majandustehingute seaduslikkusele arvamuse avaldamiseks leiab parempoolsest veerust.

  • Postitatud: 24.09.2020 11:00
  • Viimane muudatus: 24.09.2020 22:02
  • Viimane ülevaatus: 24.09.2020 22:02

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke