Riigi majandusaasta koondaruande audit

Sale Ajalik | 7.06.2018 | 11:00

Teksti suurus: [-A] [+A]

Keel: EST | RUS | ENG

Print | Saada sõbrale

Riigikontrollile on riigieelarve seadusega pandud kohustus auditeerida riigi raamatupidamise aastaaruannet ning tehingute seaduslikkust. Riigi äriühinguid, sihtasutusi ja riigi tulundusasutust auditeerivad audiitortegevuse seaduse kohaselt audiitorettevõtjad.

Riigikontroll on määranud kindlaks riigi raamatupidamise aastaaruande seisukohalt olulised konsolideerimisgrupi üksused, kelle audiitoritele saadab Riigikontroll 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimise juhendi. Oluliste üksuste nimekiri on avalikustatud selle veebilehekülje parempoolses veerus. Sealtsamast leiab ka „Riigikontrolli juhendi riigi valitseva mõju all oleva üksuse audiitorile 2016. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerimiseks“.

Audiitortegevuse seaduse järgi on riigi äriühingute ja sihtasutuste tehingute seaduslikkuse kontroll kohustuslik Riigikontrolli määratud ulatuses. 2016. aasta seaduslikkuse kontrollimist nõuab Riigikontroll üksustes, kelle nimekirja leiab parempoolsest veerust ning kelle audiitoritele saadetakse seaduslikkuse kontrollimise juhend. 2016.aastal sisaldab tehingute seaduslikkuse kontrollimine riigihangete seadusele vastavuse hindamist. „Riigikontrolli juhendi riigi valitseva mõju all oleva üksuse audiitorile 2016. aasta majandustehingute seaduslikkusele arvamuse avaldamiseks“ leiab parempoolsest veerust.

Riigikontroll on määranud kindlaks riigi äriühingud ja sihtasutused, kelle tehingute seaduslikkust tuleb kontrollida perioodil 2014–2018 ( vt nimekirja parempoolsest veerust). Tehingute seaduslikkuse kontrollimise erinev algusaeg on tingitud sellest, et äriühingute ja sihtasutuste määramisel on Riigikontroll võtnud arvesse lepinguid, mille äriühingud ja sihtasutused on sõlminud audiitorettevõtjatega, ning palunud, et audiitorite leidmiseks uute hangete korraldamisel lisatakse seaduslikkuse kontrolli kohustus hanke tingimustesse. Tulevikus on Riigikontrollil kavas laiendada seaduslikkuse kontrolli ulatust ja nõuda, et peale hanketegevuse hindamise hinnataks ka riigieelarvest saadud raha sihi- ja õiguspärast kasutamist.

  • Postitatud: 7.06.2018 11:00
  • Viimane muudatus: 7.06.2018 9:02
  • Viimane ülevaatus: 7.06.2018 9:02

Lisamaterjalid

Dokumendid

Välislinke