Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

2020 | Kõik aastad

Pealkiri Hetkefaas
Avalike teenuste kättesaadavus omavalitsuste äärealadel pärast haldusreformi Käimasolev
Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine ja süvenemise ennetamine omavalitsustes Käimasolev
Ettevõtete toetusmeetmete eesmärgipärasus Käimasolev
Euroopa ühtse kriisilahendusmehhanismi rakendamine Eestis (rahvusvaheline audit) Käimasolev
Hariduse tugiteenuste kättesaadavus Käimasolev
Jäätmete taaskasutus prügilates ja biojäätmete ringlussevõtt Käimasolev
Koroonakriisiga seotud laenutaotluste menetlus Maaelu Edendamise Sihtasutuses ja KredExis Käimasolev
Kriisimeetmete majanduslik mõju Käimasolev
Metsade majandamine kaitsealadel Käimasolev
Pahaloomuliste kasvajate avastamine ja patsiendi ravile suunamine Käimasolev
Riigi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Täiskasvanute hambaravi hüvitis Käimasolev
Välisluureameti 2018. ja 2019. aasta raamatupidamise audit Käimasolev
Ühistranspordi korraldus Käimasolev
Ülevaade avaliku raudtee rahastamisest ja arendamisest Käimasolev
Ülevaade õpilaste koolirändest Käimasolev
X-tee haldus ja töökindlus Käimasolev
Koolivõrgu kujundamine Plaanis