Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Pealkiri Hetkefaas
Andmekogude juurdepääsuhaldus Käimasolev
Eesti keele õpe vene õppekeelega põhikoolis Käimasolev
Eesti merendusvaldkonna korraldus Käimasolev
Ehitusmaavaradega varustamise kindlus Käimasolev
Gümnaasiumivõrgu kujundamine Käimasolev
Loodusväärtuste kaitse ja raied kaitstavates metsades Käimasolev
Ohtlike jäätmete auditite järeltegevused Käimasolev
Omavalitsuste rahastamine toetusfondist Käimasolev
Riigi 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigi kaitsetegevuse kava täitmise valmisolek Käimasolev
Riigiteede rahastamise jätkusuutlikkus Käimasolev
Sõjaliseks riigikaitseks inimeste reservi moodustamine Käimasolev
Toimetulekutoetuse kui riikliku sotsiaalabi korralduse tõhusus Käimasolev
Töövõimekao ennetamine Käimasolev
Ülevaade Eesti Töötukassa koolitustest Käimasolev
Ülevaade Euroopa Liidu toetuste kavandatud ja tegelikust kasutamisest perioodil 2007–2021 Käimasolev
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2021.–2022. aastal Käimasolev
Elektri varustuskindlus Eestis Plaanis
Koroonakriisiga seotud meetmete mõju kohalike omavalitsuste tuludele ja kuludele Plaanis
Omavalitsuste sisekontrolli arendamine Plaanis
Riigi 2022. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus* Plaanis
Riigi tarkvarade ja IT-arenduste majandamine Plaanis
Riigi toetused ning nende haldus ettevõttepõhiselt Plaanis
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2020. ja 2021. aasta raamatupidamise aastaaruannete kohta Plaanis
Riigimetsa Majandamise Keskus metsade majandajana Plaanis
Serveri-, side- ja kontoriruumide turvaaudit Plaanis
Taimekaitsevahendite kasutamine ja selle mõju elurikkusele Plaanis
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2022.-2023. aastal Plaanis