Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda )

2018 | Kõik aastad

Pealkiri Hetkefaas
Balti Kaitsekolledži 2017. aasta majandusaasta aruande audit Käimasolev
Erakorraline meditsiin Käimasolev
EUROSAI koostööaudit õhusaaste teemal Käimasolev
Kriminaalhoolduse tulemuslikkus Käimasolev
Kõrgharidusreformi eesmärkide saavutamine Käimasolev
Metsamajanduse ja puidukasutuse ülevaade Käimasolev
Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemine (järeltegevused) Käimasolev
Reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamine valdades ja linnades Käimasolev
Riigi 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel (järelaudit) Käimasolev
Riigi valmisolek inimeste päästmiseks veekogudel Käimasolev
Riigi valmisolek sisejulgeolekut ohustavate hädaolukordade lahendamiseks Käimasolev
Riigihangete täitmine ja läbipaistvus Käimasolev
Tarkvaraarenduse riskide juhtimine avalikus sektoris Käimasolev
Vabariigi Presidendi Kantselei majandustegevus Käimasolev
Ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2017–2018 Käimasolev
Haiguste ennetamine ja terviseedendus Plaanis
Kohalike omavalitsuste tehingud oma ühingutega Plaanis
Rail Balticu projekti sisekontrollisüsteem ja hanked Plaanis
Riigi toetusel arendatud veetaristu jätkusuutlikkus (järelaudit) Plaanis
Suurprojektide kavandamine ja elluviimine riigisektoris Plaanis
Vabariigi Valitsuse tegevus riigi arengu kavandamisel, juhtimisel ja riigieelarve koostamisel Plaanis