Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

2019 | Kõik aastad

Pealkiri Hetkefaas
Avaliku sektori tarkvaraarendusprojektide juhtimine Käimasolev
Ehitushangete lepingute täitmine ja järelevalve Käimasolev
EUROSAI koostööaudit õhusaaste teemal Käimasolev
Kriminaalhoolduse tulemuslikkus Käimasolev
Kõrgharidusreformi eesmärkide saavutamine Käimasolev
Maaparanduse korraldus ning mõju keskkonnale Käimasolev
Rail Balticu projekti hangete ja lepingute sisekontrollisüsteem Käimasolev
Riigi 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel (järelaudit) Käimasolev
Siseministeeriumi tegevus inimeste päästmiseks merelt ja piiriveekogudelt Käimasolev
Sisendkäibemaksu arvestus kohalike omavalistuste ühingutes Käimasolev
Välisluureameti 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Ülevaade Eesti idapiiri väljaehitamise ettevalmistamisest Käimasolev
Alaealiste kuritegevuse ennetamine (andmeanalüüs) Plaanis
Andmete kättesaadavus ja kasutamine riigi targaks juhtimiseks Plaanis
Coordinated activities on banking resolution (rahvusvaheline audit) Plaanis
E-residentsuse mõju tööturule Plaanis
Ettevõtluse toetamine ja töökohtade loomine maapiirkondades Plaanis
Haigekassa sisekontroll raviteenuste rahastamise üle Plaanis
Haridusvaldkonna tugiteenuste kättesaadavus Plaanis
Hoolekandeandmete riiklik kogumine kohalikes omavalitsustes Plaanis
Hoolekandeteenuse kättesaadavus Plaanis
Infotehnoloogia valitsemine avalikus sektoris Plaanis
Kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus Plaanis
Kaitsepolitseiameti raamatupidamise audit Plaanis
Keskkonnainfosüsteemide arendamine Plaanis
Maakondlik ühistransport Plaanis
Riigi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Plaanis
Riigi ülesannete täitmine sihtasutuste kaudu Plaanis
Riigihangete korraldus riigiasutustes Plaanis
Riigikontrollli arvamus Balti Kaitsekolledži 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Plaanis
Sisekontroll kohalikes omavalitsustes pärast haldusreformi Plaanis
Suurprojektide kavandamine ja elluviimine riigisektoris Plaanis
Töötervishoiu-süsteemi tulemuslikkus Plaanis
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal Plaanis