Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Pealkiri Hetkefaas
Andmete kättesaadavus ja kasutamine riigi targaks juhtimiseks Käimasolev
Avalike teenuste kättesaadavus omavalitsuste äärealadel pärast haldusreformi Käimasolev
E -residentsuse programmi tulemuslikkus Käimasolev
Eesti Haigekassa kontrollitegevus tervishoiuteenuste rahastamise üle Käimasolev
Eesti Haigekassa tegevus tervishoiuteenuste riigihangete korraldamisel Käimasolev
Elutähtsate teenuste tagamine ja toimimine Käimasolev
Euroopa ühtse kriisilahendusmehhanismi rakendamine Eestis (rahvusvaheline audit) Käimasolev
Hariduse tugiteenuste kättesaadavus Käimasolev
Hoolekandeteenuse kättesaadavus Käimasolev
Järelaudit jäätmekäitlusega seotud probleemidest Käimasolev
Kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus Käimasolev
Kaitsepolitseiameti 2017. ja 2018. aasta raamatupidamise audit Käimasolev
Maaparandussüsteemide korrastamise jätkusuutlikkus Käimasolev
Raudteetaristu rahastamise ülevaade Käimasolev
Riigi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigikontrolli arvamus NATO Küberkaitsekeskuse 2018. ja 2019. aasta raamatupidamise aastaaruannete õigsuse kohta Käimasolev
Ühistranspordi korraldus Käimasolev
Ülevaade rahandusprognoosi ja -seirega seotud riskidest riigi eelarvepoliitikas Käimasolev
Ülevaade riigieelarve ja Euroopa Liidu raha kasutuse kavandamisest Käimasolev
Ülevaade äridiplomaatiast* Käimasolev
X-tee haldus ja töökindlus Käimasolev
Koolivõrgu kujundamine Plaanis
Metsade majandamine kaitsealadel Plaanis
Pahaloomuliste kasvajate avastamine ja ravi Plaanis
Riigi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Plaanis
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Plaanis
Sotsiaaltoetuste määramise ja arvestamise õigsus Plaanis
Välisluureameti 2018. ja 2019. aasta raamatupidamise audit Plaanis
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal Plaanis
Ülevaade õpilaste koolirändest Plaanis