Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

2020 | Kõik aastad

Pealkiri Hetkefaas
Avalike teenuste kättesaadavus omavalitsuste äärealadel pärast haldusreformi Käimasolev
Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine ja süvenemise ennetamine omavalitsustes Käimasolev
Ettevõtete toetusmeetmete eesmärgipärasus Käimasolev
Euroopa ühtse kriisilahendusmehhanismi rakendamine Eestis (rahvusvaheline audit) Käimasolev
Hariduse tugiteenuste kättesaadavus Käimasolev
Jäätmete taaskasutus prügilates ja biojäätmete ringlussevõtt Käimasolev
Kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus Käimasolev
Kaitsepolitseiameti 2017. ja 2018. aasta raamatupidamise audit Käimasolev
Kriisimeetmete majanduslik mõju Käimasolev
Metsade majandamine kaitsealadel Käimasolev
Pahaloomuliste kasvajate avastamine ja ravi Käimasolev
Raudteetaristu rahastamise ülevaade Käimasolev
Riigi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Käimasolev
Täiskasvanute hambaravi hüvitis Käimasolev
Ühistranspordi korraldus Käimasolev
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal Käimasolev
Ülevaade õpilaste koolirändest Käimasolev
Ülevaade äridiplomaatiast* Käimasolev
X-tee haldus ja töökindlus Käimasolev
Koolivõrgu kujundamine Plaanis
Riigi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Plaanis
Sotsiaaltoetuste määramise ja arvestamise õigsus Plaanis
Välisluureameti 2018. ja 2019. aasta raamatupidamise audit Plaanis