Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Pealkiri Hetkefaas
Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine omavalitsustes Käimasolev
Ehitusmaavaradega varustamise kindlus Käimasolev
Elamute renoveerimise toetused Käimasolev
Elutähtsate teenuste toimepidevus kohalikes omavalitsustes (ülevaade) Käimasolev
Interneti juudepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkus Käimasolev
Keskkonnaeesmärkidega vastuolus olevad majandusmeetmed Käimasolev
Kohalike teede hoiutööde kvaliteedi tagamine Käimasolev
Koolivõrgu kujundamine Käimasolev
Metsaraie kaitstavatel aladel Käimasolev
Pahaloomuliste kasvajate avastamine ja patsiendi ravile suunamine Käimasolev
Postiteenuse korraldus Käimasolev
Riigi 2021. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigiteede rahastamise jätkusuutlikkus Käimasolev
Sõjaliseks riigikaitseks inimeste reservi moodustamine Käimasolev
Täiskasvanute hambaravi hüvitis Käimasolev
Ülevaade Eesti Töötukassa koolitustest Käimasolev
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2020.–2021. aastal Käimasolev
Andmekogude juurdepääsuhaldus Plaanis
Eesti keele õpe venekeelses põhikoolis Plaanis
Koroonakriisiga seotud meetmete mõju kohalike omavalitsuste tuludele ja kuludele Plaanis
Taimekaitsevahendite kasutamine ja selle mõju elurikkusele Plaanis
Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2021.–2022. aastal Plaanis