Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Pealkiri Hetkefaas
Andmete kättesaadavus ja kasutamine riigi targaks juhtimiseks Käimasolev
E -residentsuse programmi tulemuslikkus Käimasolev
Ettevõtluse toetamine ja töökohtade loomine maapiirkondades Käimasolev
Euroopa ühtse kriisilahendusmehhanismi rakendamine Eestis (rahvusvaheline audit) Käimasolev
Haigekassa kontrollitegevus tervishoiuteenuste rahastamise üle Käimasolev
Haridusvaldkonna tugiteenuste kättesaadavus Käimasolev
Infotehnoloogia valitsemine avalikus sektoris Käimasolev
Investeeringute kavandamine ja juhtimine ministeeriumites, riigi suuremates äriühingutes, haiglates ning ülikoolides Käimasolev
Kaitseotstarbeliste hangete kavandamine ja kulutõhusus Käimasolev
Kaitsepolitseiameti raamatupidamise audit Käimasolev
Keskkonnainfosüsteemide arendamine Käimasolev
Maaparanduse korraldus ning mõju keskkonnale Käimasolev
Omavalitsuste kogutud hoolekandeandmete kasutamine Käimasolev
Rail Balticu projekti rahastamine ja elluviimine Eestis aastatel 2014–2019 Käimasolev
Riigi 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus Käimasolev
Riigihangete korraldus riigiasutustes Käimasolev
Riigikontrollli arvamus Balti Kaitsekolledži 2018. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta Käimasolev
Ülevaade e-tervise teenuste süsteemi toimimisest Käimasolev
Ülevaade riigi eelarvepoliitika riskidest Käimasolev
Ülevaade äridiplomaatiast* Käimasolev
Hoolekandeteenuse kättesaadavus Plaanis
Maakondlik ühistransport Plaanis
Riigi ülesannete täitmine sihtasutuste kaudu Plaanis
Töötervishoiu-süsteemi tulemuslikkus Plaanis