Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Õpetajate vastavus kvalifikatsiooninõuetele ja ainepädevus

Auditi eesmärk on hinnata, kas Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) on õpetajate kvalifikatsiooni ja ainepädevust puudutavate andmete kogumist ja talletamist korraldanud nii, et tagatud on õpetajaskonna arendamise otsuste tegemiseks asjakohase ja täpse teabe olemasolu.

Auditi põhiküsimused on järgmised:
1. Kas HTMil on olemas õiged ja täpsed andmed õpetajate vastavuse kohta kvalifikatsiooninõuetele?
2. Kas HTMil on olemas õige ja täpne info õpetajate ainepädevuse kohta?

Auditeeritav valitsemisala Haridus- ja Teadusministeerium, Kliimaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Haridus- ja Teadusministeerium, kohalikud omavalitsused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Rauno Vinni, Triin Jõeleht, Riina Saaremägi
Kontaktiinfo Rauno Vinni
640 0792
[email protected]
Auditi number 80110

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2022 Tegelik algus II poolaasta 2022
Plaanitav lõpp I poolaasta 2023 Tegelik lõpp I poolaasta 2024
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 25.10.2022
Viimane muudatus 22.03.2024
Viimane ülevaatus 22.03.2024