Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Toimetulekutoetuse kui riikliku sotsiaalabi korralduse tõhusus

Auditi eesmärk hinnata Sotsiaalministeeriumi tegevust toimetulekutoetuse kui riikliku meetme korraldamisel. Eesmärk on kirjeldada toimetulekutoetuse korraldusega seotud probleeme ja nende põhjusi ning aidata kaasa probleemide lahendamisele.

Audit põhiküsimused on järgmised:
1. Kas toimetulekutoetuse taotlemisel esineb kohalikes omavalitsustes andmete põhjendamatut kogumist?
2. Kas toimetulekutoetuse arvestamiseks kehtestatud eluasemekulude piirmäärades esineb omavalitsuste võrdluses põhjendamatuid erinevusi?
3. Kas kohalikud omavalitsused on osutanud toimetulekutoetuse saajatele nende toimetuleku parandamiseks ka muud sotsiaalabi?
4. Kas Sotsiaalministeeriumi tegevus toimetulekutoetuse süsteemi korraldamisel on kohalike omavalitsuste suunamiseks ja toetamiseks olnud piisav?

Auditeeritav valitsemisala
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, kohaliku omavalitsuse üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Reet Rutus, Ines Vali, Anneliis Arm
Kontaktiinfo Tambet Drell
640 0104
Tambet.Drell@riigikontroll.ee
Auditi number 80105

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2022 Tegelik algus I poolaasta 2022
Plaanitav lõpp II poolaasta 2022 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 18.02.2022
Viimane muudatus 01.07.2022
Viimane ülevaatus 01.07.2022