Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Eesti merendusvaldkonna korraldus

Auditi eesmärk on analüüsida Eesti merendusvaldkonna korraldust ning arengusuundumusi. Muu hulgas vaadatakse, mida on ette võetud, et lahendada 2011. aasta ÜRO rahvusvahelise merendusorganisatsiooni (IMO) auditis välja toodud probleeme.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kliimaministeerium, Siseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Transpordiamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Justiitsministeerium, Välisministeerium
Auditeeriv osakond
Peakontrolör Märt Loite
Auditirühm Märt Loite, Liina Lubi, Dmitri Teras
Kontaktiinfo Märt Loite
640 0128
[email protected]
Auditi number 80104

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2022 Tegelik algus I poolaasta 2022
Plaanitav lõpp II poolaasta 2022 Tegelik lõpp
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 13.01.2022
Viimane muudatus 02.09.2022
Viimane ülevaatus 02.09.2022