Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Euroopa Liidu toetuste kasutamise riskid ja õppetunnid

Ülevaates analüüsitakse eelkõige struktuurifonde ja maaelu toetusi suuremas mahus haldavate valitsemisalade näitel, kuidas on toetuste prognoosimine ning tegeliku kasutamise seire korraldatud. Samuti uuritakse, kas ja millised kitsaskohad (näiteks raha kasutamise Euroopa Liidu või riigi tasandi reeglites, rakendussüsteemis, protsessides vms) pärsivad toetuste n-ö juhitud ja eesmärgipärast kasutamist ning on tinginud välistoetuste alakasutamise/üleprognoosimise. Seejuures hinnatakse, milline võib olla selliste kitsaskohtade sisuline mõju valitsemisala eesmärkide saavutamisele. Peale selle selgitatakse, kas ja kuidas peegelduvad senised õppetunnid välisfondide raha kasutamise planeerimises perioodiks 2022+.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
Auditeeriv osakond Analüüsiosakond
Peakontrolör Märt Loite
Auditirühm Märt Loite, Ermo Liedemann
Kontaktiinfo Märt Loite
640 0128
[email protected]
Auditi number 80099

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2022 Tegelik algus I poolaasta 2022
Plaanitav lõpp II poolaasta 2022 Tegelik lõpp II poolaasta 2022
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2021
Viimane muudatus 21.09.2022
Viimane ülevaatus 21.09.2022