Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Töövõimekao ennetamine

Auditi eesmärk on anda hinnang riigi tegevusele ohutu töökeskkonna loomisel ja vähenenud töövõimega inimeste lisandumise ennetamisel.

Auditi põhiküsimused on järgmised:
1. Kas Tööinspektsiooni, Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Töötukassa tegevus on soodustanud töötamise tõttu vähenenud töövõimega inimeste lisandumise ennetamist?
2. Kas Sotsiaalministeeriumi, Tööinspektsiooni ja Eesti Töötukassa tegevus on soodustanud, et tööandjad loovad ohutu töökeskkonna?
3. Millised on töövõimereformi senised tulemused?
4. Kas Eestis kogutavate terviseandmete põhjal saab prognoosida töövõime vähenemist?

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Tööinspektsioon, Eesti Töötukassa, Terviseamet, Eesti Haigekassa, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Rauno Vinni, Otti Eylandt, Kristi Loide
Kontaktiinfo Rauno Vinni
640 0792
[email protected]
Auditi number 80094

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2022 Tegelik algus I poolaasta 2022
Plaanitav lõpp I poolaasta 2023 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2021
Viimane muudatus 13.07.2022
Viimane ülevaatus 13.07.2022