Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ohtlike ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise korraldus (järelaudit)

Auditi eesmärk on anda hinnang ohtlike jäätmete käitluse korraldamisele ja rahastamisele, eelkõige aga riigi omandis oleva Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse majandamisele pärast 2018. aastat. Radioaktiivsete jäätmete puhul antakse hinnang kavandatud tegevuste elluviimise tähtaegsusele ja rahastusele ning riigipoolsete selgete suuniste andmisele looduslike radioaktiivsete jäätmete käitluse kohta.

Auditi põhiküsimused on järgmised:
1. Kas Keskkonnaministeerium on toime tulnud varasemate probleemidega ja täidab oma rolli ohtlike jäätmete käitlemise korraldamisel?
2. Kas Keskkonnaministeeriumi omandis olevat Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskust majandatakse moel, mis ei saasta keskkonda ja on majanduslikult jätkusuutlik?
3. Kas tehislike radioaktiivsete jäätmete ja looduslike radioaktiivsete jäätmete puhul on riik (Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) taganud võimalused neid ohutult käidelda?

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Viire Viss
Kontaktiinfo Airi Andresson
640 0752
Airi.Andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 80093

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2021 Tegelik algus II poolaasta 2021
Plaanitav lõpp I poolaasta 2022 Tegelik lõpp II poolaasta 2022
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2021
Viimane muudatus 12.07.2022
Viimane ülevaatus 12.07.2022