Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Omavalitsuste rahastamine toetusfondist

Auditis on vaatluse all Rahandusministeeriumi ja valdkondlike ministeeriumite tegevus, mis on seotud toetusfondi ümberkujundamise kohta Vabariigi Valitsuses 2017. aastal tehtud otsuse elluviimisega, ning riiklike ülesannete täitmisel tehtud kulude hüvitamine toetusfondist.

Audit põhiküsimused on järgmised:
1. Mis põhjustel on täitmata Vabariigi Valitsuse 2017. aasta otsus kaotada aastaks 2021 enamikult omavalitsuste toetusfondi toetustelt nende kasutamist piirav sihtotstarve?
2. Kas toetusfondi praegusetele toetustele seatud eesmärke on võimalik saavutada ka ilma toetuse kasutamist piirava sihtotstarbeta?
3. Kas riiklike ülesannete täitmisega seotud kulude toetusfondist hüvitamise metoodika on asjakohane?

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kohalikud omavalitsused, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Keskkonnaministeerium
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Illar Tõnisson, Elin Vako
Kontaktiinfo Tambet Drell
640 0104
[email protected]
Auditi number 80092

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2022 Tegelik algus I poolaasta 2022
Plaanitav lõpp I poolaasta 2023 Tegelik lõpp II poolaasta 2022
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2021
Viimane muudatus 03.01.2023
Viimane ülevaatus 03.01.2023