Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ehitusmaavaradega varustamise kindlus

Auditi eesmärk on välja selgitada, milliste vahenditega tagatakse ehitusmaavaradega varustamise kindlus suurte taristuprojektide arendamiseks.

Auditi käigus analüüsitakse, milline roll on ehitusmaavaradega varustamise kindluse tagamisel riigil, kohalikel omavalitsustel ja kohalikel kogukondadel.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaministeerium, Rahandusministeerium, Keskkonnaamet, Maa-amet, Eesti Geoloogiateenistus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Silver Jakobson, Janne Kurg, Alar Jürgenson
Kontaktiinfo Silver Jakobson
640 0745
Silver.Jakobson@riigikontroll.ee
Auditi number 80088

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2021 Tegelik algus II poolaasta 2021
Plaanitav lõpp II poolaasta 2022 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 08.10.2021
Viimane muudatus 22.12.2021
Viimane ülevaatus 22.12.2021