Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigiteede rahastamise jätkusuutlikkus

Auditi eesmärk on välja selgitada, kas riigiteede kvaliteeti suudetakse parandada ja riigiteede remondi võlga vähendada.

Auditi käigus analüüsitakse 2017. aastal avalikustatud auditis „Transporditaristu rekonstrueerimise ja ehitamise rahastamine Euroopa Liidu toetustest“, 2013. aastal avalikustatud auditis „Riigi põhimaanteede renoveerimine“ ja 2012. aastal avalikustatud auditis „Teehooldetööd ja järelevalve nende üle“ käsitletud probleemide lahendamist.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Transpordiamet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Silver Jakobson, Meeli Saksing, Silja Einberg
Kontaktiinfo Silver Jakobson
640 0745
Silver.Jakobson@riigikontroll.ee
Auditi number 80086

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2021 Tegelik algus II poolaasta 2021
Plaanitav lõpp II poolaasta 2022 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 10.09.2021
Viimane muudatus 12.10.2021
Viimane ülevaatus 12.10.2021