Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade Eesti Töötukassa koolitustest

Ülevaate eesmärk on anda ettekujutus Eesti Töötukassa koolitustest ning selgitada välja, millistes ametites ja sektorites asuvad tööle erialakoolitustel osalenud isikud.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Eesti Töötukassa, Maksu- ja Tolliamet
Auditeeriv osakond Analüüsiosakond
Peakontrolör Märt Loite
Auditirühm Kadri Raid
Kontaktiinfo Kadri Raid
640 0724
Kadri.Raid@riigikontroll.ee
Auditi number 80085

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2021 Tegelik algus I poolaasta 2021
Plaanitav lõpp I poolaasta 2022 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 21.05.2021
Viimane muudatus 01.07.2022
Viimane ülevaatus 01.07.2022