Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Postiteenuse korraldus

Riigikontrolli töö eesmärk on tõmmata poliitilise tasandi tähelepanu sellele, et universaalse postiteenuse senine regulatsioon ja korraldus ei vasta turu vajadustele. Postiteenuse regulatsiooni otsuseid tehes tuleb silmas pidada, et teenuse majanduslik efektiivsus ja sotsiaalselt ning regionaalselt õiglane ühetaoline kättesaadavus oleks tasakaalus. Töö tulemusel peaks tekkima järeldus, et senise korraldusega jätkamine ehk otsuste tegemata jätmine või edasilükkamine on bürokraatlik protsess, mis tekitab maksumaksjale jooksvat kulu, pidevaid vaidlusi ja nõuab aastast aastasse asjatult üksikotsuseid ning kõige selle tagajärjel langeb teenuse kvaliteet.

Auditi käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Kas riigi tegevus tagab kvaliteetse universaalse postiteenuse ja perioodika kojukande teenuse?
2. Kuidas on ühiskonnas ja universaalse postiteenuse nõudluses toimunud ja toimuva arengu taustal muutunud postiteenuse kvaliteedinõuded ja Eesti Posti tegevus postiteenuse pakkumisel?
3. Kuidas kujuneb universaalse postiteenuse ja perioodika kojukande teenuse hind ja kui palju teenused maksavad (varem, praegu ja nähtavas tulevikus)?
4. Kas riigil on pikema perspektiivi jaoks realistlik plaan, kuidas tagada universaalse postiteenuse (ja perioodika kojukande) järjepidevat, kvaliteetset ja taskukohase tasu eest osutamist kogu Eestis?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Konkurentsiamet
Auditeeriv osakond Analüüsiosakond
Peakontrolör Märt Loite
Auditirühm Ermo Liedemann, Liina Lubi
Kontaktiinfo Märt Loite
640 0128
Mart.Loite@riigikontroll.ee
Auditi number 80079

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2021 Tegelik algus I poolaasta 2021
Plaanitav lõpp I poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 14.01.2021
Viimane muudatus 20.04.2021
Viimane ülevaatus 20.04.2021