Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2020.–2021. aastal

Ülevaates käsitletakse sel aastal koroonakriisi temaatikat: valmisolekut viiruse põhjustatud kriisiks; riigiasutuste ülesannete ja vastutuse selgust ning avalikku kommunikatsiooni pandeemia ajal ning vaktsineerimise korraldust. Samuti koondatakse ülevaatesse tähelepanekud ettevõtete ja kohalike omavalitsuste erakorralise toetamise kohta.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Analüüsiosakond
Peakontrolör Märt Loite
Auditirühm Märt Loite, Ermo Liedemann
Kontaktiinfo Märt Loite
640 0128
Mart.Loite@riigikontroll.ee
Auditi number 80083

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2021 Tegelik algus I poolaasta 2021
Plaanitav lõpp II poolaasta 2021 Tegelik lõpp II poolaasta 2021
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid
Postitatud 15.12.2020
Viimane muudatus 15.02.2022
Viimane ülevaatus 15.02.2022