Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Elamute renoveerimise toetused

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; SA KredEx
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Kaire Kuldpere, Janne Kurg, Margit Lassi
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
640 0745
Kaire.Kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number 80077

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2021 Tegelik algus I poolaasta 2021
Plaanitav lõpp II poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid EUROSAI WGEA avaliku sektori hoonete energiatõhususe ühisaudit (2018)
Avaliku sektori hoonete energiatõhusus (2018)
Postitatud 15.12.2020
Viimane muudatus 15.09.2021
Viimane ülevaatus 15.09.2021