Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Vahekokkuvõte Rail Balticu elluviimise kohta

Auditi käigus soovitakse vastus saada kolmele põhiküsimusele:
• Kas Rail Balticu projekti arendamine kulgeb plaanitud ajakava ja eelarve kohaselt?
• Kas riik omandab Rail Balticu projekti elluviimiseks vajalikud krundid kokkulepitud tähtajaks?
• Kas maade omandamise kulud on välja selgitatud?
Auditi käigus vaadatakse ka seda, milliseid tegevusi on ette võetud pärast 2019. aasta auditiaruande valmimist. Analüüsitakse, kas riskide ja muudatuste juhtimises ning järelevalve korralduses välja toodud probleemid on lahendatud.

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Rail Baltic Estonia OÜ; Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet; Maa-amet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Kaire Kuldpere, Silja Einberg, Meeli Saksing
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
640 0745
Kaire.Kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number 80075

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2021 Tegelik algus I poolaasta 2021
Plaanitav lõpp I poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid Ülevaade avaliku raudtee rahastamisest ja arendamisest (2020)
Implementation of the Rail Baltica Project (2020)
Rail Balticu projekti rahastamine ja elluviimine Eestis aastatel 2014-2019 (2019)
Riigikontrolli ülevaade Eesti, Leedu ja Läti valitsuse Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe kohta (2017)
Postitatud 15.12.2020
Viimane muudatus 14.10.2021
Viimane ülevaatus 14.10.2021