Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Elutähtsate teenuste toimepidevus kohalikes omavalitsustes (ülevaade)

Töö eesmärk on saada ülevaade sellest, kui paljusid inimesi puudutab kaugkütte-, vee- ja kanalisatsiooniteenus, mida pakuvad ettevõtted, kes ei ole hädaolukorra seaduse mõistes elutähtsa teenuse osutajad. Samuti ülevaade sellest, kui paljud kohalike omavalitsuste evakuatsioonikohad ja teised olulised hooned on sõltuvuses sooja-, vee-, ja kanalisatsiooniteenust pakkuvatest ettevõtetest. Ülevaate tulemused esitatakse Eesti kaardil kohalike omavalitsuste kaupa.
Ülevaates ei uurita, milline on kaugkütte- või vee- ja kanalisatsiooniteenust pakkuvate ettevõtete (sh need, kes ei ole elutähtsa teenuse osutajad) tegelik valmisolek oma teenust pakkuda erinevates kriisides ja/või teiste elutähtsate teenuste katkemise korral (näiteks elektrikatkestuse korral).

Auditeeritav valitsemisala Siseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Siseministeerium; Päästeamet; Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus; Keskkonnaamet; Konkurentsiamet; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeriv osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Meelis Peerna, Roel Burov
Kontaktiinfo Meelis Peerna
640 0768
Meelis.Peerna@riigikontroll.ee
Auditi number 80073

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2021 Tegelik algus I poolaasta 2021
Plaanitav lõpp II poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid Riigi tegevus sisejulgeolekut ohustavateks hädaolukordadeks valmistumisel (2018)
Postitatud 15.12.2020
Viimane muudatus 02.06.2021
Viimane ülevaatus 02.06.2021