Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Interneti juudepääsuvõrkude rajamise tulemuslikkus

Auditi eesmärk on anda vastus järgmistele küsimustele:
• Kas kiire internet jõuab riigi toel turutõrke piirkondades lõppkasutajateni?
• Kas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil on pikaajaline plaan, kuidas toetada kiire interneti juurdepääsuvõrgu valmisehitamist turutõrke piirkondades?
• Kas kiire interneti juurdepääsuvõrgu rajamiseks loodud toetusmeetmed on täitnud oma eesmärki viia kiire internet lõppkasutajateni?
eesmärki viia kiire internet lõppkasutajateni?
• Kas lõppkasutajad tarvitavad välja ehitatud juurdepääsuvõrgu kaudu kiiret internetti?

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet; Elektrilevi OÜ; Enefit Connect OÜ
Auditeeriv osakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Toomas Viira, Alo Lääne, Jevgeni Lazartšuk
Kontaktiinfo Toomas Viira
640 0789
Toomas.Viira@riigikontroll.ee
Auditi number 80072

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2021 Tegelik algus I poolaasta 2021
Plaanitav lõpp II poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus (2015)
Postitatud 15.12.2020
Viimane muudatus 06.04.2021
Viimane ülevaatus 06.04.2021