Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Sõjaliseks riigikaitseks inimeste reservi moodustamine

Auditi eesmärk on hinnata, kuidas on sõjaliseks riigikaitseks reservüksusi mehitatud ning milline on seeläbi saavutatud Kaitseväe üksuste lahinguvalmidus.

Peaküsimus:
Kas sõjaliseks riigikaitseks on reservüksusi mehitatud eesmärgipäraselt ja tõhusalt?
Eesmärgipärasuse hindamiseks uuritakse auditi käigus, kas ajateenijaid õpetatakse välja nii palju, kui Kaitseväe sõjaajaüksustele lahinguvalmiduse saavutamiseks on tarvis. Tõhususe analüüsimiseks uuritakse auditi käigus, kas lisaks ajateenijate väljaõpetamisele reservväelasteks ajateenistuse jooksul tegeleb Kaitsevägi süsteemselt ka nende teadmiste ja oskuste säilitamise ja uuendamisega reservteenistuse vältel, et ettevalmistatud reserv oleks järjepidevalt aja- ja asjakohane.

Põhiküsimused:
1. Kas ajateenijate arv lähtub Kaitseväe vajadusest ning on realistlik?
2. Kas ajateenistus tagab reservväelaste ettenähtud ametikohtade täitmise ja planeeritud lahinguvalmiduses üksuste loomise?
3. Kuidas toimub reservväelaste väljaõpe ja teadmiste värskendamine pärast ajateenistust?

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Kaitseministeerium; Kaitsevägi; Kaitseressursside Amet;
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Silver Jakobson
Kontaktiinfo Silver Jakobson
640 0745
Silver.Jakobson@riigikontroll.ee
Auditi number 80069

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2021 Tegelik algus I poolaasta 2021
Plaanitav lõpp I poolaasta 2022 Tegelik lõpp I poolaasta 2022
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid Kaitseliidu valmisolek täita riigikaitse arengukavas ettenähtud ülesandeid (2018)
Kaitseväe üksuste lahinguvalmiduse saavutamine (2017)
Postitatud 15.12.2020
Viimane muudatus 12.07.2022
Viimane ülevaatus 12.07.2022