Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Täiskasvanute hambaravi hüvitis

Auditi eesmärk on anda hinnang, kas täiskasvanute hambaravihüvitis on muutnud hambaravi kättesaadavamaks. Seejuures selgitatakse välja, kas täiskasvanute hambaravihüvitis on täitnud selle kehtestamisel seatud sihid.

Auditi käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
• Kas täiskasvanute hambaravihüvitise tulemusel on kasvanud esmaste visiitide arv ja hambaarsti külastatavus üleüldse?
• Kas haigekassa on täiskasvanute hambaravihüvitise hinnakujunduses arvestanud tõenduspõhiselt esmavajalike hambaraviteenuste kõiki kulukomponente?
Auditi fookuses on täiskasvanute hambaraviteenuse kasutamine, sh vältimatu abi, ning täiskasvanute hambaravihüvitise kasutamine.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium; Eesti Haigekassa; Tervise Arengu Instituut
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Eva-Maria Asari, Otti Eylandt
Kontaktiinfo Eva-Maria Asari
640 0754
Eva-Maria.Asari@riigikontroll.ee
Auditi number 80067

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2020 Tegelik algus II poolaasta 2020
Plaanitav lõpp I poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 18.06.2020
Viimane muudatus 15.09.2021
Viimane ülevaatus 15.09.2021