Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine omavalitsustes

Auditis analüüsitakse eakate sotsiaalsete probleemide märkamise ning ennetamisega seonduva ennetustöö praktilist korraldust kohalikes omavalitsustes ja hinnatakse osana sellest eakatele suunatud teavitustegevuse vastavust seadustest tulenevatele põhimõtetele. Samuti hinnatakse Sotsiaalministeeriumi senise tegevuse tõhusust korraldatud ennetustöö aktiivsuse mõjutamisel kohalikes omavalitsustes.

Auditi eesmärk on tuua välja ennetustöö probleemid ja nende põhjused ning pakkuda välja lahendusi, kuidas saaks omavalitsuste aktiivsust eakate sotsiaalsete probleemide märkamisel ja ennetamisel suurendada. Lisaks antakse ülevaade, kuidas reageerisid kohalikud omavalitsused eakatele abi pakkumisel COVID-19 põhjustatud kriisis.

Auditi käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
1. Kuidas on eakate sotsiaalsete probleemide märkamine ja ennetamine omavalitsustes korraldatud?
2. Kas omavalitsused on korraldanud eakate teavitamise sotsiaalabi saamise võimalustest?
3. Kas Sotsiaalministeeriumi tegevus on olnud tõhus, et tagada omavalitsuste aktiivsus eakate sotsiaalsete probleemide märkamisel ja ennetamisel?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium; Sotsiaalkindlustusamet; Kohalikud omavalitsused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Anneliis Arm, Reet Rutus
Kontaktiinfo Tambet Drell
640 0104
Tambet.Drell@riigikontroll.ee
Auditi number 80066

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp I poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 26.05.2020
Viimane muudatus 14.09.2021
Viimane ülevaatus 14.09.2021