Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Kriisimeetmete majanduslik mõju

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Siseministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused Maaelu Edendamise Sihtasutus, Maaeluministeerium, Riigikantselei, Rahandusministeerium, Eesti Haigekassa, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Terviseamet, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, SA KredEx, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Töötukassa; Siseministeerium
Auditeeriv osakond Analüüsiosakond
Peakontrolör Märt Loite
Auditirühm Märt Loite, Pille Kuusepalu, Sigrid Rajangu, Liina Lubi, Kadri Raid, Ingrid Hindrikson, Tambet Drell, Mart Vain, Ermo Liedemann, Angela Onno, Karolin Kirikal
Kontaktiinfo Märt Loite
640 0128
Mart.Loite@riigikontroll.ee
Auditi number 80065

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp I poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 16.04.2020
Viimane muudatus 27.05.2020
Viimane ülevaatus 27.05.2020