Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ettevõtete toetusmeetmete eesmärgipärasus

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Eesti Töötukassa, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Haigekassa, Riigi Infosüsteemi Amet, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Maaelu Edendamise Sihtasutus, SA KredEx
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Alvar Nõuakas, Roel Burov, Meelis Peerna
Kontaktiinfo Meelis Peerna
640 0768
Meelis.Peerna@riigikontroll.ee
Auditi number 80064

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp I poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 16.04.2020
Viimane muudatus 12.05.2020
Viimane ülevaatus 12.05.2020