Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Eesti Haigekassa tegevus tervishoiuteenuste riigihangete korraldamisel

Auditi eesmärk on hinnata, kas haigekassa sisekontrollisüsteemid tagavad, et ravikindlustusraha kasutatakse sihipäraselt ja läbipaistvalt. Ühtlasi võetakse vaatluse alla, kas raha väärkasutamise riskid on maandatud.
Teise teemana on auditis vaatluse all haigekassa hanked – selgitatakse välja, kas haigekassa on eriarsti- ja õendusabi hankeid korraldades täitnud eeldused saavutamaks teenuste parim hinna ja kvaliteedi suhe.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Eesti Haigekassa, Terviseamet
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Thea Teinemaa, Pille Kuusepalu
Kontaktiinfo Mart Vain
640 0731
Mart.Vain@riigikontroll.ee
Auditi number 80027

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus II poolaasta 2018
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp I poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid Eesti Haigekassa siseauditi tegevus ajutise töövõimetuse hüvitise maksmise kontrollimisel (2003)
Eriarstiabi lepingute sõlmimise korraldus Eesti Haigekassas (2005)
Postitatud 19.03.2020
Viimane muudatus 25.06.2020
Viimane ülevaatus 25.06.2020