Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Pahaloomuliste kasvajate avastamine ja patsiendi ravile suunamine

Auditi eesmärk on anda hinnang, kas
1) vähi ennetuse ja varajase avastamise korraldus võimaldab avastada kasvaja õigel ajal ning
2) vähiraviga on alustatud õigel ajal, s.t ilma põhjendamatute viivitusteta.

Auditi käigus otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele:
• Kas pahaloomuliste kasvajate sõeluuringud on korraldatud viisil, mis soodustab riskirühmade õigeaegset jõudmist kontrolli?
• Kas arsti poole pöördudes avastatakse vähk õigel ajal?
• Kas avastatud vähi korral on ravi algus õigeaegne?
• Kas valdkonna rahastamine võimaldab patsientidele vajalikku vähiravi ja katab sõeluuringuteks vajamineva kulu?

Auditi fookuses on patsiendi raviteekond sõeluuringute tegemisest kuni aktiivravi alguseni.

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium; Eesti Haigekassa; Tervise Arengu Instituut
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Pille Kuusepalu, Ingrid Hindrikson, Eva-Maria Asari
Kontaktiinfo Eva-Maria Asari
640 0754
Eva-Maria.Asari@riigikontroll.ee
Auditi number 80061

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2020 Tegelik algus II poolaasta 2020
Plaanitav lõpp II poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 15.09.2021
Viimane ülevaatus 15.09.2021