Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigi 2020. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Rahandusministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Välisministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Angela Onno
Kontaktiinfo Angela Onno
640 0711
Angela.Onno@riigikontroll.ee
Auditi number 80060

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2020 Tegelik algus
Plaanitav lõpp II poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 4.02.2020
Viimane ülevaatus 4.02.2020