Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 2019. aasta raamatupidamise aastaaruande kohta

Auditeeritav valitsemisala Kaitseministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Balti Kaitsekolledž
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Angela Onno
Kontaktiinfo Angela Onno
640 0711
Angela.Onno@riigikontroll.ee
Auditi number 80058

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2020 Tegelik algus
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Plaanis
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 4.02.2020
Viimane ülevaatus 4.02.2020