Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Loodusväärtuste kaitse ja raied kaitstavates metsades

Auditi eesmärk on selgitada, kas kaitstavatel aladel metsa raiudes on tagatud nende loodusväärtuste säilimine, mille kaitseks need alad on loodud.
Auditis otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
• Milline on riigi ülevaade kaitstavate metsade ja nendega seotud loodusväärtuste seisukorrast, raiete ulatusest ja hinnangulisest keskkonnamõjust?
• Kas loodusväärtuste kaitse kaitstavatel aladel on tagatud ja kaitse-eesmärgid täidetud?
• Kas looduskaitsest tulenevate raiepiirangute kompensatsioonimehhanismid aitavad kaasa loodusväärtuste kaitsele?
• Kas kaitsealadest väljapoole jäävate loodusväärtusete (vääriselupaigad) kaitse on tagatud?

Auditeeritav valitsemisala Kliimaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium; Riigimetsa Majandamise Keskus; Keskkonnaamet; Keskkonnaagentuur; Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Sigrid Pakri, Tuuli Rasso
Kontaktiinfo Airi Andresson
640 0752
[email protected]
Auditi number 80056

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp I poolaasta 2022 Tegelik lõpp I poolaasta 2023
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 03.07.2023
Viimane ülevaatus 03.07.2023