Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Metsaraie kaitstavatel aladel

Auditi eesmärk on selgitada, kas kaitstavatel aladel metsa raiudes on tagatud nende loodusväärtuste säilimine, mille kaitseks need alad on loodud.
Auditis otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
• Milline on riigi ülevaade kaitstavate metsade ja nendega seotud loodusväärtuste seisukorrast, raiete ulatusest ja hinnangulisest keskkonnamõjust?
• Kas loodusväärtuste kaitse kaitstavatel aladel on tagatud ja kaitse-eesmärgid täidetud?
• Kas looduskaitsest tulenevate raiepiirangute kompensatsioonimehhanismid aitavad kaasa loodusväärtuste kaitsele?
• Kas kaitsealadest väljapoole jäävate loodusväärtusete (vääriselupaigad) kaitse on tagatud?

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium; Riigimetsa Majandamise Keskus; Keskkonnaamet; Keskkonnaagentuur; Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Airi Andresson, Sigrid Rajangu, Tuuli Rasso
Kontaktiinfo Airi Andresson
640 0752
Airi.Andresson@riigikontroll.ee
Auditi number 80056

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp II poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 01.06.2021
Viimane ülevaatus 01.06.2021