Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade riigieelarve ja Euroopa Liidu raha kasutuse kavandamisest

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused Rahandusministeerium; Haridus- ja Teadusministeerium; Justiitsministeerium; Kaitseministeerium; Keskkonnaministeerium; Kultuuriministeerium; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Maaeluministeerium; Siseministeerium; Sotsiaalministeerium; Välisministeerium; Riigikantselei
Auditeeriv osakond Analüüsiosakond
Peakontrolör
Auditirühm Märt Loite, Ermo Liedemann, Ivar Sikk
Kontaktiinfo Märt Loite
640 0128
Mart.Loite@riigikontroll.ee
Auditi number 80055

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 25.03.2020
Viimane ülevaatus 25.03.2020