Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2019.–2020. aastal

Auditeeritav valitsemisala Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium; Sotsiaalministeerium, Terviseamet;
Auditeeriv osakond Auditiosakond, Analüüsiosakond
Peakontrolörid Märt Loite, Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Märt Loite, Rauno Vinni, Kadri Raid, Meelis Peerna, Mart Vain
Kontaktiinfo Märt Loite
640 0128
Mart.Loite@riigikontroll.ee
Auditi number 80054

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 30.06.2020
Viimane ülevaatus 30.06.2020