Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Avalike teenuste kättesaadavus omavalitsuste äärealadel pärast haldusreformi

Ülevaates analüüsitakse, kas ja milliseid probleeme on teenuste kättesaadavusega omavalitsuste äärealadel pärast haldusreformi.

Ülevaate koostamise käigus otsitakse vastust järgmistele küsimustele:
• Kuidas on pärast haldusreformi muutunud oluliste teenuste kättesaadavus kantides, kus omavalitsuse keskus asub varasemast oluliselt kaugemal?
• Kuidas on pärast haldusreformi muutunud elanike kaasamine piirkonna arengut ja teenuste korraldust puudutavate küsimuste lahendamisse?
• Kas teenuste kättesaadavuses ja kogukondade kaasamises toimunud muutustel on mõju, millega reformi ettevalmistamisel arvestati?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Illar Tõnisson, Elin Vako
Kontaktiinfo Tambet Drell
640 0104
Tambet.Drell@riigikontroll.ee
Auditi number 80052

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp I poolaasta 2021 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 17.03.2021
Viimane ülevaatus 17.03.2021