Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Avalike teenuste kättesaadavus omavalitsuste äärealadel pärast haldusreformi

Ülevaates analüüsitakse kas ja milliseid probleeme on teenuste kättesaadavusega omavalitsuste äärealadel pärast haldusreformi. Kuidas on pärast haldusreformi muutunud oluliste teenuste kättesaadavus kantides, kus omavalitsuse keskus asub varasemast oluliselt kaugemal? Kuidas on pärast haldusreformi muutunud elanike kaasamine piirkonna arengut ja teenuste korraldust puudutavate küsimuste lahendamisse? Kas teenuste kättesaadavuses ja kogukondade kaasamises toimunud muutused on mõju, millega reformi ettevalmistamisel arvestati?

Auditeeritav valitsemisala Kohalikud omavalitsused
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Tambet Drell, Illar Tõnisson, Elin Vako
Kontaktiinfo Tambet Drell
640 0104
Tambet.Drell@riigikontroll.ee
Auditi number 80052

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 22.04.2020
Viimane ülevaatus 22.04.2020