Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Jäätmete taaskasutus prügilates ja biojäätmete ringlussevõtt

Auditi eesmärgiks on kirjeldada prügilates toimuvaid taaskasutustoiminguid ning anda hinnang, kas Keskkonnaministeerium ja tema allasutused suudavad nende toimingute nõuetekohasust kontrollida. Samuti kirjeldame, millised takistused on tekkinud biojäätmete ringlussevõtul ning toome välja, millele võiks vastutavad asutused edaspidi tähelepanu pöörata.

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium; Keskkonnaamet; Keskkonnainspektsioon; Keskkonnaagentuur; Elering AS; Eesti Energia; Tallinna Linnavalitsus; Pärnu Linnavalitsus; Paide Linnavalitsus; Toila Vallavalitsus; Järva Vallavalitsus; Türi Vallavalitsus; Majandus- jaKommunikatsiooniministeerium.
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Alar Jürgenson, Sigrid Rajangu, Airi Andresson
Kontaktiinfo Alar Jürgenson
640 0726
Alar.Jurgenson@riigikontroll.ee
Auditi number 80050

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 9.06.2020
Viimane ülevaatus 9.06.2020