Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Järelaudit jäätmekäitlusega seotud probleemidest

Auditeeritav valitsemisala Keskkonnaministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Keskkonnaministeerium; Keskkonnaamet; Keskkonnainspektsioon; Keskkonnaagentuur; Elering AS; Eesti Energia; Tallinna Linnavalitsus; Pärnu Linnavalitsus; Paide Linnavalitsus; Toila Vallavalitsus; Järva Vallavalitsus; Türi Vallavalitsus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Alar Jürgenson, Sigrid Rajangu, Airi Andresson
Kontaktiinfo Alar Jürgenson
640 0726
Alar.Jurgenson@riigikontroll.ee
Auditi number 80050

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 4.02.2020
Viimane ülevaatus 4.02.2020