Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Raudteetaristu rahastamise ülevaade

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, AS EestiRaudtee, AS Eesti Liinirongid, Maanteeamet, AS Operail
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Kaire Kuldpere, Kristiina Visnapuu, Margit Lassi
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
640 0745
Kaire.Kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number 80049

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 5.03.2020
Viimane ülevaatus 5.03.2020