Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade avaliku raudtee rahastamisest ja arendamisest

Auditeeritav valitsemisala Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, AS EestiRaudtee, AS Eesti Liinirongid, Maanteeamet, AS Operail
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Kaire Kuldpere, Kristiina Visnapuu, Margit Lassi
Kontaktiinfo Kaire Kuldpere
640 0745
Kaire.Kuldpere@riigikontroll.ee
Auditi number 80049

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2020 Tegelik algus I poolaasta 2020
Plaanitav lõpp II poolaasta 2020 Tegelik lõpp II poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 23.12.2019
Viimane muudatus 18.01.2021
Viimane ülevaatus 18.01.2021