Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade äridiplomaatiast*

Ülevaate eesmärk on selgitada välja, kuidas ja milliste ressurssidega on korraldatud riigi tegevus Eesti majanduse toetamisel rahvusvahelises suhtluses, fookusega välisesinduste ja välisesindajate tööl. Seejuures käsitleme Eesti äridiplomaatiat* eri valitsemisalades- ja tasanditel ning analüüsime muu hulgas, kuidas äridiplomaatiat asutuste ning üksuste tasemel eesmärgistatakse ja suunatakse; millised on kasutatavad tegevused ja ressursikulu (näiteks visiidid, vastuvõtud, kohtumised, esinduskulud, äridelegatsioonid, messidel osalemine, võrgustikud, infokanalid); kuidas toimib asutuste vahel koostöö ja vastutuse jaotus ning millised on osapoolte hinnangul eesmärkide saavutamist pärssivad asjaolud.

* Äridiplomaatia tähendab üldisemas mõistes kõiki riigi tegevusi, mis on suunatud välismaailmale ning mis suurendavad Eesti majanduse rahvusvahelist konkurentsivõimet, väljendugu see kasvava ekspordina, suurenenud atraktiivsusena välisinvestorite seas või välisturistide külastuste kasvuna, aga samuti riigi tuntuse ja maine kasvuna välisturgudel. Allikas: Eesti äridiplomaatia strateegia.

Auditeeritav valitsemisala Välisministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maaeluministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei, Riigikogu Kantselei , Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei
Auditeeritavad asutused/üksused Välisministeerium; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus; Maaeluministeerium; Haridus- ja Teadusministeerium; Kultuuriministeerium; Riigikantselei; Vabariigi
Presidendi Kantselei; Riigikogu Kantselei
Auditeeriv osakond Analüüsiosakond
Peakontrolör
Auditirühm Liina Lubi, Ermo Liedemann, Roel Burov
Kontaktiinfo Märt Loite
640 0128
Mart.Loite@riigikontroll.ee
Auditi number 80047

Märkused

Plaanitav algus II poolaasta 2019 Tegelik algus II poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 9.07.2019
Viimane muudatus 5.08.2019
Viimane ülevaatus 5.08.2019