Auditite plaan

(Auditi plaanis on tegemist tööpealkirjadega, mis võivad muutuda)

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade rahandusprognoosi ja -seirega seotud riskidest riigi eelarvepoliitikas

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium , Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused Rahandusministeerium; Sotsiaalministeerium; Haridus- ja Teadusministeerium; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeriv osakond Analüüsiosakond
Peakontrolör Märt Loite
Auditirühm Märt Loite, Ivar Sikk
Kontaktiinfo Märt Loite
640 0128
Mart.Loite@riigikontroll.ee
Auditi number 80046

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus II poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp
Hetkefaas Käimasolev
Seotud auditid
Postitatud 9.07.2019
Viimane muudatus 4.02.2020
Viimane ülevaatus 4.02.2020