Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade rahandusprognoosi ja -seirega seotud riskidest riigi eelarvepoliitikas

Ülevaate eesmärk oli selgitada välja, kas ja millised riskid riigi majandus- ja rahandusprognoosi koostamises ning riigieelarve tulude ja kulude seires võivad pärssida Vabariigi Valitsuse kaalutletud eelarveotsuste tegemist. Samuti oli soov selgitada, milline on olnud riigijuhtide eelarvepoliitika ning kas on peetud kinni riigieelarve seadusega sõnastatud põhimõtetest.

Auditeeritav valitsemisala Rahandusministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium , Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Auditeeritav institutsioon Riigikantselei
Auditeeritavad asutused/üksused Rahandusministeerium; Sotsiaalministeerium; Haridus- ja Teadusministeerium; Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; Riigikantselei
Auditeeriv osakond Analüüsiosakond
Peakontrolör Märt Loite
Auditirühm Märt Loite, Ermo Liedemann
Kontaktiinfo Märt Loite
640 0128
Mart.Loite@riigikontroll.ee
Auditi number 80046

Märkused

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus II poolaasta 2019
Plaanitav lõpp I poolaasta 2020 Tegelik lõpp I poolaasta 2020
Hetkefaas Lõppenud
Vaata auditi materjale
Seotud auditid
Postitatud 9.07.2019
Viimane muudatus 14.05.2020
Viimane ülevaatus 14.05.2020