Auditite plaan

Teksti suurus: [-A] [+A]

EST | RUS | ENG

Ülevaade e-tervise teenuste süsteemi toimimisest

Eesmärk on välja selgitada, milline on e-teenuste süsteemi toimimise olukord, ning näidata, mis on muutunud pärast 2014. aastal valminud Riigikontrolli auditit.
Muu hulgas analüüsitakse, kui hästi võimaldab e-tervise teenuste süsteem toetada tervishoiutöötajat haiguste ennetamisel ning patsiendi jälgimisel ja ravimisel.
Ülevaate põhiküsimused on järgmised:
1. Kas e-tervise põhiprojektid (digilugu, digiretsept, digiregistratuur ja digipilt) ning olulisemad lisaarendused (e-kiirabi ja statistikaportaal) toimivad nagu plaanitud?
2. Kas seni kasutusele võetud e-tervise lahendused tagavad, et tervishoiutöötajale on kiiresti kättesaadav kogu vajalik teave selleks, et pakkuda patsiendile õigeaegset ja kvaliteetset teenust?
3. Kas e-tervise süsteemi on arendatud terviklikult koostöös tervishoiuteenuste osutajatega, et tagada raha säästlik kasutamine?

Auditeeritav valitsemisala Sotsiaalministeerium
Auditeeritav institutsioon
Auditeeritavad asutused/üksused Sotsiaalministeerium, Eesti Haigekassa, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Auditeeriv osakond Auditiosakond
Peakontrolör Ines Metsalu-Nurminen
Auditirühm Mart Vain, Thea Teinemaa, Pille Kuusepalu
Kontaktiinfo Mart Vain
640 0731
Mart.Vain@riigikontroll.ee
Auditi number 80045

Märkused

Ülevaade koostati aastaraporti "Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal" osana.

Plaanitav algus I poolaasta 2019 Tegelik algus I poolaasta 2019
Plaanitav lõpp II poolaasta 2019 Tegelik lõpp II poolaasta 2019
Hetkefaas Lõppenud
Seotud auditid Riigi tegevus e-tervise rakendamisel (2014)
Postitatud 11.04.2019
Viimane muudatus 14.04.2020
Viimane ülevaatus 14.04.2020